Service Level Management

De afdeling Service Level Management zorgt ervoor dat we op een goede manier samenwerken met al onze externe ICT-leveranciers. Hier borgen we de kwaliteit van diensten en leggen deze vast in service level agreements en operations level agreements. Naast het contracteren van ICT-leveranciers, stuurt Service Level Management deze ook tactisch aan. Door regelmatige rapportage en evaluatie van de overeengekomen dienstverlening, de financiële doorbelasting en de kwalitatieve prestatie, houden we een strakke vinger aan de pols. Tot slot houdt deze afdeling ook in de gaten of de uitgevoerde activiteiten niet in strijd zijn met relevante wet- en regelgeving (zoals de Wet op Financieel Toezicht en de Privacywetgeving).

Service Level Management

Werkvelden

Ontdek op welke manier wij dagelijks werken aan het slimmer organiseren van de zorg. Bekijk hieronder onze verschillende werkvelden binnen deze afdeling. 

Applicatiebeheer

De afdeling Applicatiebeheer valt onder ICT en werkt nauw samen met Infrastructuurbeheer en Productie en Servicedesk. Samen zorgen deze afdelingen ervoor dat het totaal van alle applicaties en de onderliggende infrastructuur binnen onze coöperatie goed functioneert. Applicatiebeheer overziet het applicatielandschap, de databases en de middleware. Zij zorgen ervoor dat dit goed beheerd, stabiel en betrouwbaar is en dat het doorontwikkeld wordt. Daarnaast waken ze voor zo min mogelijk storingen en, als deze er toch zijn, voor een snelle oplossing. Zodat onze klanten tevreden gebruikers blijven. Net als alle andere afdelingen binnen ICT, heeft Applicatiebeheer een directe lijn met de afdeling Projecten & Ontwikkeling voor het signaleren van ontwikkelingen en optimalisatiemogelijkheden.

ICT vacatures

Mensen die werken bij VGZ

Een aantal van onze medewerkers vertelt je graag wat zij bij ons doen, hoe hun gemiddelde werkdag eruit ziet en hoe zij onze coöperatie als werkgever ervaren.
Klik op onderstaande foto's en maak alvast kennis met een aantal van jouw toekomstige collega's!

 • Bjorn Bellink

  Bjorn Bellink

  Team Manager - Applicatiebeheer
   

  Met alle mogelijkheden die de organisatie biedt, op het gebied van ontwikkeling, maar ook met Het Nieuwe Werken, laat Coöperatie VGZ je vrijer in de wereld staan. De grens ligt bij jezelf.

  ../3966/Bjorn-Bellink.html