Concerninkoop

Concerninkoop is een stafafdeling die ervoor zorgt dat we producten en diensten inkopen op een goede manier. Dat wil zeggen: marktconform, afgestemd op de wensen en eisen van onze coöperatie, passen bij onze strategie en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving . De afdeling is onderverdeeld in Tactische Inkoop en Contractmanagement. Het onderdeel Tactische Inkoop richt zich op de inkoop en het inkoopbeleid van alle zaken die niet vallen onder Zorginkoop. Contractmanagement zorgt ervoor dat we op een goede manier relaties aangaan met onze leveranciers. En dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Tevens beheren en managen zij alle contracten vanuit een centrale plek.

Concerinkoop

Werkvelden

Ontdek op welke manier wij dagelijks werken aan het slimmer organiseren van de zorg. Bekijk hieronder onze verschillende werkvelden binnen deze afdeling. 

  • Concerninkoop

    Concerninkoop is een stafafdeling die ervoor zorgt dat we producten en diensten inkopen op een goede manier. De afdeling is onderverdeeld in Tactische Inkoop en Contractmanagement.

    ../1216/Concerninkoop.html

  • Zorginkoop

    De afdeling Zorginkoop is onderdeel van de afdeling Zorg en omvat drie subafdelingen: Integrale Zorg, Specialistische Zorg en Inkoop & Contractmanagement.

    ../1215/Zorginkoop.html

Inkoop vacatures

Mensen die werken bij VGZ

Een aantal van onze medewerkers vertelt je graag wat zij bij ons doen, hoe hun gemiddelde werkdag eruit ziet en hoe zij onze coöperatie als werkgever ervaren.
Klik op onderstaande foto's en maak alvast kennis met een aantal van jouw toekomstige collega's!