Wie zijn we bij VGZ

Wie zijn we

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie. Daarom richten wij ons op het betaalbaar houden van de zorg. Nu en in de toekomst. We geloven dat dit kan met behoud van kwaliteit. Samen met zorgaanbieders werken we daarom aan wat wij noemen zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. 

Wie zijn we

Met ruim 4 miljoen verzekerden zijn we één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk in Nederland. Onze coöperatie heeft een lange geschiedenis in de zorg: de eerste voorlopers van VGZ dateren al uit de 18e eeuw. We hebben dus veel ervaring met zorg en zorgverzekeringen. En dat is terug te zien aan ons huidige bestand van 4,1 miljoen verzekerden.

Wat zijn onze merken?

Het hoofdmerk van onze coöperatie is zorgverzekeraar VGZ. Hiermee verzorgen we al meer dan 60 jaar de uitvoering van zorgverzekeringen. Daarnaast zetten we ons met VGZ in voor betaalbare en toegankelijke zorg van goede kwaliteit. Naast VGZ hebben we nog een aantal andere merken, waaronder een internetverzekering: Bewuzt. En we verzorgen voor een aantal partners de zorgverzekering onder aparte merknamen.

Wat is onze drijfveer?

Ondanks dat we een grote omzet hebben (10,5 miljard in 2016), is ons belangrijkste doel niet het verdienen van geld. Onze belangrijkste drijfveer is samen werken aan een gezonder Nederland. We streven wel naar een bescheiden winst om de continuïteit van de organisatie te garanderen. Die winst keren we niet uit, maar investeren we betere premies en in betere zorg. Coöperatie VGZ is eigendom van onze leden: de verzekerden. Via ledenraden zijn zij actief betrokken bij ons beleid.

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van zorg in Nederland is goed. Maar er zijn natuurlijk verschillen en op veel punten kan het nóg beter. Zorg kan bijvoorbeeld veel vaker in één keer goed. Dat is beter voor de patiënt en kost minder. Door hier kritisch naar te kijken houden we de gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar. Daarom werken we aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg.