De organisatiestructuur van Coöperatie VGZ

Bij Coöperatie VGZ werken meer dan 2500 mensen in verschillende functies en vakgebieden. Deze vakgebieden vallen weer onder afdelingen. Zo vallen Marketing en Verkoop samen onder het vakgebied Marketing & Verkoop en valt dat in de organisatiestructuur weer onder Commercie. Op diezelfde manier vallen de vakgebieden Finance, Vermogensbeheer & Treasury, Human Resources, Internal Audit, Juridische zaken, Risk, Compliance & Veiligheidszaken, Facility management en Communicatie onder de staffuncties en vallen al deze vakgebieden in de organisatiestructuur onder de Raad van Bestuur.