Screening

Screening

Coöperatie VGZ wil op alle vlakken een veilige, integere organisatie zijn. En vanwege bepaalde wet- en regelgeving zijn we daartoe ook verplicht. Daarom wordt iedereen die bij ons wil komen werken gescreend. We leggen je graag uit wat deze screening inhoudt, wat we van je vragen en wat je van ons kunt verwachten.

Screeningsprocedure

Screening maakt bij Coöperatie VGZ altijd deel uit van de sollicitatieprocedure. Of je nu bij ons solliciteert op een vaste baan, of als externe arbeidskracht door ons ingehuurd wordt. Dit is enerzijds omdat we hiertoe verplicht zijn op grond van het Besluit Integere Bedrijfsvoering en de Wet op het Financiële Toezicht. Anderzijds omdat het Verbond van Verzekeraars dit aanbeveelt. Maar daarnaast vinden we zelf ook dat integriteit en veiligheid basisvereisten zijn, voor het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoe gaat een screening in zijn werk?

Een screening houdt in dat we je vragen om een vragenlijst in te vullen over je algemene gegevens, je verleden en je nevenactiviteiten. Daarnaast vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag, die je kunt aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van je gemeente. Uit deze verklaring moet blijken dat je verleden geen bezwaar oplevert voor een baan bij onze organisatie. Tenslotte vragen we naar  referenties van jouw voormalige werkgevers in de afgelopen vijf jaar en naar je behaalde diploma's.

De resultaten

De screeningsprocedure vindt plaats tijdens je proeftijd en je hebt dus voldoende tijd om deze te doorlopen. Uiteraard bespreken we de uiteindelijke resultaten met jou. Als deze negatief zijn, of wanneer je de procedure niet op tijd afrondt, moeten we helaas afscheid van je nemen. Maar wanneer je de screening goed doorloopt, dan ligt de weg naar een mooie carrière bij Coöperatie VGZ voor je open.