Bruggen bouwen loont

Waarde toevoegen aan de collectieve zorgverzekering kan wel degelijk. Mijn portefeuille bestaat voornamelijk  uit de ledenverenigingen van thuiszorgorganisaties, een specifieke tak binnen Verkoop, met een achterban van  voornamelijk  ouderen. Deze  doelgroep dragen   we vanuit onze maatschappelijke en sociale positie een warm hart toe. Door veranderingen in de wetgeving op het gebied van langdurige zorg  worden mensen gedwongen langer zelfstandig thuis  te blijven wonen. Nog veel belangrijker is dat deze mensen dat ook graag willen. Maar als dat niet of moeilijk kan, dan hebben deze mensen een ledenorganisatie én een zorgverzekeraar nodig die hen begrijpt en verder helpt.

Coöperatie VGZ maakt zich hard voor zorgvernieuwing, beheersing van de zorgpremie of zelfs een verlaging daarvan. Ziektepreventie en zelfredzaamheid voor ouderen zijn daarnaast zaken die uitermate belangrijk zijn voor mijn klantengroep. En zaken die we niet in ons eentje kunnen organiseren. Klant, zorgaanbieder en verzekeraar zijn alle drie nodig om tot verbetering van behandelingen, kwaliteit en kosten te komen. We doen dan ook steeds meer in co-creatie, zoeken de verbinding, bouwen bruggen. Vroeger bedachten we als zorgverzekeraar wat goed was voor onze klanten, of hoe zorgaanbieders het moesten doen. Die tijd is voorbij. Ik betrek zorgaanbieders, mijn klanten én hun leden bij ontwikkelingen als zorgvernieuwing en –verbetering.  

En wat ik extern doe, doe ik ook intern. Je hebt elkaar immers nodig om datgene te doen wat de klant nodig heeft. De afgelopen tijd heb ik me dan ook hard gemaakt om een brug te slaan tussen mijn klanten en de interne organisatie en directe collega’s. Door hen te betrekken bij de vraagstukken van mijn klanten, heb ik collega’s voor mijn klanten kunnen winnen. Dat zorgt voor meer aanzien, begrip en draagvlak om dingen op een bepaalde manier te doen. Mijn klanten staan op de kaart en er wordt specifiek voor hen iets ontwikkeld en geleverd!

Ik kan oprecht aan mijn klanten vertellen dat we naast hen staan, aandacht voor hen hebben en het juiste willen doen voor hen en voor hun leden. En dat we onze kennis , inhoud en invloed inzetten om  veranderingen tekunnen bewerkstelligen. Dat maakt het ontzettend leuk om bij Coöperatie VGZ te werken!

 

Michiel Schotman - Key Accountmanager Privaat

Klantenservice & Operatie vacatures

Jouw recruiter

Mascha van Houten 65x65.jpg

Mascha van Houten
06-42359353
mascha.vanhouten@vgz.nl 

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin