Communicatie rondom Huisartsencontractering

Wat het werk van een Communicatieadviseur zo leuk maakt? Je zit met je neus boven op ‘waar het om gaat’ en kunt direct bijdragen aan het resultaat. Het volgende traject is hier een prachtig voorbeeld van!

Begin 2015 hadden we een conflict met een groep huisartsen in West-Friesland. Zij hadden een aantal vraagtekens en grote bezwaren tegen het contract dat wij aanboden en weigerden dit contract te tekenen. Er ontstond veel media-aandacht rondom dit onderwerp en onze inkopers lagen onder vuur. Bij de volgende contracteringsronde wilden we dit voorkomen door een andere aanpak te kiezen.

Zorginkoop Huisartsenzorg organiseerde dan ook een serie regiobijeenkomsten waarin werd teruggekeken op het proces, maar waarbij de focus vooral lag op hoe we zaken in overleg met elkaar beter konden aanpakken. Deze eerste bijeenkomsten werden opgevolgd door bijeenkomsten op het moment dat het contract klaar was. Daarmee hebben we laten zien wat de uitkomsten van de regiogesprekken waren, hoe we hebben geluisterd naar de kritiek en de ideeën van de huisartsen en hoe het contract daarop vorm heeft gekregen.

Vanuit Corporate Communicatie hebben we in dit traject advies gegeven over de aanpak. Naast het helpen beantwoorden van vragen als ‘Wat is de toon van de uitnodiging?’ en ‘Hoe richt je de bijeenkomst in?’ hebben we een format ontwikkeld waarmee helder werd wie de bijeenkomst host (wij waren op bezoek bij de huisarts, dus die is ‘gastheer’, niet andersom), hoe we een dialoog op gang konden brengen en hoe de terugkoppeling van resultaten vorm kon krijgen.
Dit hele traject resulteerde in meer onderling begrip, een beter afgestemd contract, waardering voor VGZ en de manier waarop wij het gesprek zijn aangegaan. En uiteindelijk hebben meer huisartsen het contract getekend.

Dit traject is een mooi voorbeeld van hoe ‘zinnige zorg’ tot uitdrukking komt. Als Corporate Communicatieadviseur zit jouw uitdaging in het meenemen van de inkopers (die vaak vanuit de afspraken en contracten redeneren) in het belang van een goede relatie met de huisartsen. Hoe werk je echt samen? Hoe luister je echt naar wat er speelt? Als het lukt om deze vragen te beantwoorden, zie je direct resultaat. Tijdens de bijeenkomsten, maar ook in de media en in het feit dat er meer contracten worden getekend!

Rina Luinstra, Senior Corporate Communicatieadviseur

Staf vacatures

Jouw recruiter

Mascha van Houten 65x65.jpg

Mascha van Houten
06-42359353
mascha.vanhouten@vgz.nl 

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin