Risicoverevening

Als zorgverzekeraar mag Coöperatie VGZ mensen niet zomaar weigeren als verzekerde. Daar komen soms kosten bij kijken, die niet door de premies gedekt kunnen worden. De overheid compenseert deze kosten voor alle zorgverzekeraars, via de zogenaamde risicoverevening. Iedere zorgverzekeraar moet dan ook in een vast format informatie aanleveren aan de overheid, zoals bepaalde kenmerken van de verzekerdenpopulatie en bepaalde kosten. Deze gegevens worden vervolgens getoetst door accountants.

Een verantwoordelijke opgaaf – het totale belang van de risicoverevening is 10 miljard – waarvan mijn leidinggevende enige tijd geleden vroeg of ik een nieuw onderdeel op me wilde nemen. Er moest veel geregeld, geanalyseerd en gebouwd worden en de opgaaf moest binnen twee maanden afgerond zijn, inclusief een audit door een extern accountant.

Voor mij een sprong in het diepe, want ik had nog niet zoveel financiële kennis en het ging om een zeer complexe opgave. Samen met diverse collega’s vanuit Business Intelligence Services, IT, Financiën, Internal Audit, Declaratieservice en Inkoop heb ik hier de schouders ondergezet. Eenmaal aan de gang merkte ik dat ik enorm veel support kreeg vanuit de afdeling en de organisatie. Uiteindelijk hebben we een opgave opgeleverd volgens mijn ontwerp, die zonder problemen door de Raad van Bestuur kon worden afgetekend. Later zijn op basis hiervan meerdere wettelijke opgaven op een soortelijke wijze ontworpen en gebouwd en operationeel gemaakt!

Dit typeert mijn werk wel: gewoon ergens aan beginnen, ook al ken je het niet. Bij VGZ krijg je kansen en als je het goed doet, krijg je ook echt vertrouwen. Dat vind ik mooi. En ik ervaar steeds weer dat door jezelf open te stellen, samenwerking op te zoeken en gewoon secuur te werken, het resultaat goed is. De positie van Business Intelligence binnen de organisatie is de afgelopen jaren bovendien enorm veranderd. Vroeger was het ‘u vraagt, wij draaien’. Tegenwoordig zitten we bij andere afdelingen zoals Inkoop en Commercie aan tafel. Je moet  nog steeds wel weten wie je stakeholders zijn en het vertrouwen winnen van verschillen de typen mensen, maar dat maakt mijn werk juist zo interessant!

Stephan Kramer, Business Intelligence Data Scientist

IT vacatures

Jouw recruiter

Mascha van Houten 65x65.jpg

Mascha van Houten
06-42359353
mascha.vanhouten@vgz.nl 

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin