Differentiatie inkoopwaarden

Het leuke van werken bij Zorginkoop bij VGZ is dat er zat uitdagingen liggen en er nog verbeteringen te realiseren zijn. Neem paramedische zorg, daar werd voorheen vrij beleidsarm voor ingekocht. We benaderden de hele markt, zo’n 6.300 praktijken, op dezelfde manier, met één type contract en één type voorwaarden. Daardoor boden we soms een meer dan redelijke vergoeding. In het kader van zinnige zorg hebben we kritisch gekeken naar wat deze manier van werken onze verzekerden en onze organisatie nu precies bracht. En hoe zich dat vertaalde naar de verzekeringspremies. De conclusie? Het kan beter!

Wij zien grote verschillen onder fysiotherapeuten als het gaat om kwaliteit, doelmatigheid en zorgkosten. In ons inkoopbeleid zijn we daarom gestart met het aanbrengen van differentiatie tussen zorgaanbieders. Met een complexe rekenmenthode die we met behulp van een speciale taskforce hebben ontwikkeld, brengen kwaliteit en (cijfermatige) doelmatigheid van de geleverde fysiotherapeutische zorg in kaart. Het resultaat koppelen we terug aan onze zorgaanbieders door middel van spiegelinformatie. Door fysiotherapeuten inzicht te geven in het eigen presteren, kunnen zij zich aan elkaar spiegelen. Hierdoor leren zij van elkaars best practices en kunnen zij hun kwaliteit van zorg (verder) verbeteren.

En we kunnen hier ook voorwaarden aan koppelen. Behandelt een praktijk bijvoorbeeld bovengemiddeld veel, dan bieden we een lagere vergoeding dan aan een meer doelmatige praktijk. Werkt een praktijk doelmatig en laten ze zien hoe de kwaliteit georganiseerd is, door intervisie, visitatie en een audittraject, dan staan daar weer ruimere voorwaarden en betere vergoedingen tegenover. Uiteindelijk zal dit de variatie in kwaliteit tussen zorgaanbieders verminderen en de gemiddelde kwaliteit van zorg voor onze klanten verbeteren.

We starten met vier verschillende contracten en kijken hoe dat uitpakt in de markt. Welke praktijken we welk contract aanbieden is een puzzel die we samen met Business Intelligence aangaan. Zij helpen ons te bepalen welke groepen praktijken er zijn en op wat voor aantallen per contract we dan uit zouden komen. Daarnaast zijn we druk in gesprek geweest met Productmanagement en Commercie. Het overstappen op deze manier van werken betekent namelijk ook dat we onze verzekerden geen vast budget meer bieden, maar dat iemand een aantal behandelingen vergoed krijgt. Dat is een verandering van de polisinvulling en voor de verkoop. Hoewel het inkoopbelang anders was dan het commercieel belang, hebben we toch een mooi compromis weten te bereiken!

En dat is wel typerend voor mijn werk, ik heb contact met heel veel partijen en de afwisseling is groot. Het ene moment ben ik in gesprek met een beroepsvereniging van fysiotherapeuten, het andere moment denk samen met mijn collega van beleid mee over het inkoopbeleid voor het volgende seizoen. VGZ is een grote, complexe organisatie, en de beleidslijnen zijn soms lang. Maar door samen te werken bereik je wel echt iets, je hebt impact. Niet alleen op het resultaat van VGZ, maar vooral voor de verzekerde. Die wordt er beter van. Dat is mooi om mee bezig te zijn en geeft energie!

Erwin Hol, Inkoper Paramedische Zorg

 

Zorg vacatures

Jouw recruiter

pasfoto recruiter Bart.jpg

Bart Groeliken
06-18252802
b.groeliken@vgz.nl

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin