Klantwensen vertalen naar zinnige zorg

Klantadvies is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen over Zorg in Natura (ZIN). Wij hebben nog echt contact met de cliënten en horen direct waar behoefte aan is. Het mooiste is als we daar vervolgens op in kunnen spelen, met een nieuw product of een nieuwe dienst. Zo vingen we niet zo lang geleden signalen op van een zorgaanbieder waar onze klanten graag wilden wonen, maar die wij niet gecontracteerd hadden. Gebruik maken van deze zorgaanbieder was daardoor alleen mogelijk met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Kiezen voor een PGB brengt echter veel administratie met zich mee en was voor veel cliënten niet de beste optie. In samenwerking met Zorginkoop hebben we toen gerealiseerd dat deze zorgaanbieder ook gecontracteerd werd voor zorg in natura zodat mensen ook kunnen kiezen hier de zorg in natura te verzilveren.

En ook op landelijk niveau mogen wij onze kennis inbrengen. Zo zitten we bij Zorgverzekeraars Nederland aan tafel om mee te praten over de invulling van beleidswijzigingen. Met de overgang van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er bijvoorbeeld bepaalde overgangsgroepen gedefinieerd, waar nog het nodige voor geregeld moet worden. Hoe dat vorm gegeven wordt en hoe cliënten benaderd moeten worden, wordt landelijk afgestemd. We geven inbreng, lezen stukken tegen en dragen ons steentje bij, hoe landelijk de lijnen worden uitgezet. Dat is mooi!

Een ander voorbeeld waarmee ik landelijk beleid mag helpen vormgeven, is het Voorschrift Zorgtoewijzing. Daarin staat opgenomen hoe zorgkantoren en de zorgaanbieders moeten handelen met betrekking tot de zorgverlening. Het is een uniform stuk, waaraan alle zorgkantoren zich geconformeerd hebben en onderdeel uitmaakt van het inkoopcontract. Dit voorschrift wordt ieder jaar aangepast met de laatste wijzigingen. Ik vind het erg leuk om hieraan deel te nemen, omdat je voor een stuk bepaalt moet gaan worden, wat de lijnen zijn. Hierdoor kan je bijdragen om voor cliënten het verschil te maken. Het is complex en spannend, maar heel gaaf, zeker als het lukt iets voor elkaar te krijgen wat in jouw ogen het beste is voor de cliënt.

Dat samenwerken en de inbreng in beleidsinvullingen maakt mijn werk heel leuk. Als spin in het web heb ik heel veel contacten, extern, maar ook intern. Ik werk regelmatig samen met mensen van diverse afdelingen, o.a. PGB, Change & Support, maar ook Zorginkoop en Declareren en afd. Controles. Soms werkt dat vertragend, maar het is tegelijkertijd heel interessant om met zoveel mensen aan iets te werken. Je leert er veel van, ziet op hoofdlijnen hoe het op andere afdelingen en in andere functies werkt.

Onze nieuwe manier van werken, de VGZ-werkwijze, stimuleert die samenwerking nog eens, zowel buiten, als binnen de afdeling. Het is een methode om kritisch naar je eigen systeem en processen te kijken en deze continu te verbeteren. Daardoor ben je echt met zijn allen verantwoordelijk voor het bedenken en oppakken van dingen, en het behalen van resultaat. Ongeacht je functie, word je doorlopend uitgedaagd om mee te denken over de processen op de afdeling. In het begin is het een hels karwij om deze werkwijze onder de knie te krijgen, maar eenmaal onder de knie behaal je ook zichtbaar beter resultaat!

Joyce Leijen, Procescoördinator Klantadvies

Zorg vacatures

Jouw recruiter

pasfoto recruiter Bart.jpg

Bart Groeliken
06-18252802
b.groeliken@vgz.nl

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin