Zinnige en zuinige zorg stimuleren met Good Practice

Wij moeten er met zijn allen voor zorgen dat de zorg in Nederland betaalbaar blijft, nu en in de toekomst. Verbeterinitiatieven waren bij Coöperatie VGZ vooral gericht op kostenbesparing. Daar zit echter een grens aan. Met Good Practices kiest VGZ bewust een andere invalshoek en willen we zinnige en zuinige zorg stimuleren door goede initiatieven in het land te bundelen en op te schalen.

Voor alle zorggebieden vragen we dan ook aan onze eigen collega's om goede innovatie-ideeën aan te leveren en gaan we met zorgaanbieders in gesprek. En zorgaanbieders en patiëntenorganisaties kunnen zelf ook ideeën met ons delen via het VGZ Zinnige Zorg loket.

Alle ingediende ideeën worden besproken in een multidisciplinair team. Een eerste schifting vindt plaats op haalbaarheid en realiteit. Een good practice moet bewezen effectief zijn en in de praktijk zijn waarde voor zinnige en zuinige zorg hebben laten zien. Zien we een veelbelovende good practice, maar is deze nog onvoldoende bewezen? Dan kunnen we deze inbrengen in een leertuin – een testomgeving voor innovaties en good practices. Daarnaast kijken we ook of er een zorgaanbieder is die echt achter het idee wil gaan staan, het verhaal wil vertellen en zorgaanbieders wil stimuleren om hetzelfde te gaan doen. Is dit allemaal in orde, dan schrijft Innovatie in samenwerking met Inkoop en Medisch advies een opschaaldocument. Op basis hiervan gaat een zorginkoper vervolgens aan de slag met de ziekenhuizen om opschaling te realiseren.

Ik ben betrokken bij de inrichting van het complete innovatieproces en de manier waarop VGZ omgaat met good practices. Samen met ziekenhuizen kijk ik naar opschaling en ik ben bij alle aspecten en fasen daarvan betrokken. Het leuke daarvan is dat je met een hele nieuwe mindset in gesprek gaat met zorgaanbieders. Veel meer dan bij een standaard inkoopgesprek, heb je een echt gesprek als je over good practives praat. Je spreekt zorgaanbieders aan op hun competenties en laat hen het verhaal doen. Die interactie is mooi en noodzakelijk! Wil je dat dingen echt in de praktijk worden doorgevoerd, dan moet je draagvlak hebben. Wij willen zorgaanbieders dan ook uitdagen om met nieuwe ideeën te komen. Net zoals we zelf iedere dag worden uitgedaagd dit te doen.

Het resultaat van de eerste good practices begint nu zichtbaar te worden en daarmee zie je ook direct de toegevoegde waarde, het nut en de noodzaak van je werk. Je ziet dat je verschil kunt maken, in effectiviteit, patientvriendelijkheid, kwaliteit, of doelmatigheid. Wij moeten zorgen dat we zorg betaalbaar houden, maar prijs is niet het enige middel om dat te bereiken. De omvang en wijze waarop VGZ bezig is met zorginnovatie is uniek en veelbelovend en ik vind het gaaf om daar deel van uit te maken!

Jurgen Hermsen, Medisch adviseur Zorginkoop

Zorg vacatures

Jouw recruiter

pasfoto recruiter Bart.jpg

Bart Groeliken
06-18252802
b.groeliken@vgz.nl

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin