Zelfonderzoek GGZ-instellingen

Als zorgverzekeraar controleren wij GGZ-instellingen op de rechtmatigheid van zorgverlening en declaraties. In het verleden benaderden we iedere instelling los, stelden we bij iedere instelling vragen van achter ons bureau en werkten we met losse lijstjes en Excel-bestanden. De accountants in de GGZ-sector gaven echter aan dat ze geen vertrouwen meer hadden in deze situatie en dat er iets moest veranderen.

Op het signaal van de accountants, een zogenaamd audit alert, is er toen een landelijk plan van aanpak gemaakt. Hier stond in dat de GGZ-instellingen op de twee belangrijkste punten zelfonderzoek moesten doen en zelf controles uit moesten voeren. De zorgverzekeraars moesten hun controles nog wel blijven doen, maar wij moesten van tevoren publiceren op welke punten we zouden controleren.

Binnen de ziekenhuissector was er al eerder een groot zelfonderzoek geregisseerd, dus wij vroegen ons af of we dat nu ook konden doen. Het idee was om met alle zorgverzekeraars één grote, gezamenlijke lijst te maken met punten waarop de instellingen zouden moeten controleren en vervolgens aan ons rapporteren. Zo zouden de instellingen meer zelfregie krijgen en zouden wij alleen de rapportage hoeven beoordelen. Dit balletje ging rollen en mondde uiteindelijk uit in een groot landelijk zelfonderzoek, door middel van een samenwerking van alle zorgverzekeraars en het grootste deel van de GGZ-instellingen in Nederland. Uiteindelijk zijn we in 2015 gestart met een lijst met 27 controlepunten, waarop de instellingen controles deden voor alle zorgverzekeraars samen.

Deze controlepunten zijn gebaseerd op risico’s die we als zorgverzekeraars hebben geïdentificeerd. We hebben al een beeld van wat het zou moeten zijn en checken de rapportages uiteraard met onze eigen data. Vervolgens gaan we vragen stellen en vragen we openheid van instellingen. We controleren nu nog achteraf, maar we willen groeien naar horizontaal toezicht. Daarbij spreek je van te voren met elkaar af wat er gecontroleerd en beheerst moet worden. En laten de instellingen zien hoe ze dat gaan doen. De accountant geeft dan achteraf een verklaring af dat het inderdaad op die manier is gebeurd. Op termijn zal dit de administratieve lasten gaan verlichten van zowel instellingen als verzekeraars. Met goede procedures en systemen, hoef je immers steeds minder te controleren.

Het was een enorme klus om te organiseren, die veel capaciteit heeft gevraagd, maar het resultaat was veel beter dan we hadden kunnen vermoeden. Voorheen hadden we alleen inzicht in de cijfers die wij hier in huis hadden via declaraties. Nu er een algehele controle plaatsvond voor alle verzekeraars samen, kregen we ineens een veel breder, dieper inzicht in hoe een instelling functioneerde.

Wij kunnen nu makkelijker verantwoorden dat wat we aan schade betaald hebben klopt en de instellingen krijgen hun jaarrekeningen sneller goedgekeurd, waardoor het bijvoorbeeld eenvoudiger is om bancaire financiering te behouden.  Bovendien leverde de samenwerking binnen de hele sector veel meer vertrouwen op. Natuurlijk was en is er nog genoeg discussie, maar we zitten nu wel aan één tafel, en samen met de NZA en het Ministerie.

We moeten in Nederland met de hele zorgsector  de zorgkosten in de hand houden en zo dragen wij als zorgverzekeraar echt bij aan een verbetering op dat gebied. Dat geeft een gevoel van voldoening en trots! Ik heb bovendien het gevoel in oog orkaan te staan, Coöperatie VGZ is een plek waar veel gebeurt. Dat maakt mijn werk enorm leuk!

Jan van Dam, Specialist Controles

Zorg vacatures

Jouw recruiter

pasfoto recruiter Bart.jpg

Bart Groeliken
06-18252802
b.groeliken@vgz.nl

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin