Reorganisatie Declaratieservice

Wat ik mooi vind aan mijn werk bij Coöperatie VGZ is dat ik de ruimte krijg om samen met mijn team slagen te maken. We hebben niet al te lang geleden een reorganisatie doorgemaakt en ruim twee derde van mijn team bestond daarna uit nieuwe mensen. Als teammanager ben ik veel bezig geweest met de menskant, het coachen en begeleiden van mijn mensen en het bouwen aan een stevig team. Af en toe zat ik met mijn handen in het haar… Waar moet ik beginnen, hoe krijg ik mensen in de juiste stand en hoe integreer ik het continue verbeterprogramma – de VGZ-werkwijze – in onze werkwijze? Met vallen en opstaan hebben we de klus geklaard en was het uiteindelijk een geweldige ervaring. We hebben nu een team dat staat en dat met de klant voorop verbetering weet te realiseren.

In ons team behandelen we de declaraties en machtigingen van zorgaanbieders van vijf zorgsoorten, hulpmiddelen, paramedische zorg, farmacie, verpleging & verzorging en zorgspecials. Daarvoor hebben we de processen opnieuw neergezet, wat goed loopt. Nu is onze uitdaging om de banden aan te halen met Zorginkoop, Medisch Advies en Declaratieservices, zodat we vanuit de keten nog meer verbeteringen kunnen realiseren.

We willen op de juiste plekken aansluiten en afstemming zoeken binnen de organisatie. Ons steeds meer mengen en presenteren, zodat iedereen weet hoe het bij ons werkt en men daar op voorhand rekening mee kan houden. Zo voorkomen we dat we tegen onmogelijkheden van de systemen aanlopen en handwerk moeten verrichten omdat de afspraak met de klant al is gemaakt.

Mijn rol als teammanager is om mijn collega's de ruimte te geven om verbeteringen aan te kaarten en door te voeren waar de klant beter van wordt. Productie zullen we altijd moeten blijven draaien, maar we kijken wel doorlopend naar hoe het slimmer en goedkoper kan. Op een manier waarbij we eigenlijk zoveel mogelijk onzichtbaar willen zijn voor de klant – die moet geen last van ons hebben – en tegelijkertijd zo zichtbaar mogelijk intern.

We denken steeds meer in oplossingen in plaats van in problemen en zetten beren op de weg om in kansen. De mogelijkheden die Coöperatie VGZ hiervoor biedt en de energie die vrijkomt door dit continue verbeterproces, maken mijn werk gaaf, iedere dag weer!

Mark van Rooij, Teammanager Declaratieservice

Klantenservice & Operatie vacatures

Jouw recruiter

Mascha van Houten 65x65.jpg

Mascha van Houten
06-42359353
mascha.vanhouten@vgz.nl 

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin