Eindejaarsproject en project Volk

Als regisseur Document Management Services (DMS) monitor ik of alle processen in de Document Managementketen goed lopen en dat eventuele hick-ups zo snel mogelijk worden opgelost. Het belangrijkste is dat de verzekerde niets merkt van eventuele verstoringen, maar dat de output altijd doorgaat. Ik ben daarin heel vrij om verbetermogelijkheden die ik zie op te pakken, zowel intern als extern, wat echt prettig is!

Bij DMS werken we als regisseurs met heel veel afdelingen samen, zoals creditmanagement, polisadministratie, declaratieservice, exploitatieplanning, klantenservice planning en analyse en nog veel meer. Daarnaast lopen we mee met veel verschillende projecten die de DM-keten raken. Als regisseurs kunnen we hoogover de DM-keten bekijken en hebben we kennis over de verschillende processen in deze keten.  We zitten dan ook niet vast op één plek, maar spreken allerlei mensen, op diverse locaties en in allerlei lagen van de organisatie. Daarbij ben ik, samen met andere regisseurs, ook verantwoordelijk voor de leveranciers en heb ik ook veel contact met de buitenwereld. Dat maakt mijn werk ontzettend afwisselend en leuk.

Naast mijn ‘gewone’ werk ben ik ook nog werkgroepleider vanuit Document Management in het Eindejaarsproject. Een heel belangrijk project voor VGZ, met een keiharde, door de overheid opgelegde deadline. Zes weken voor 31 december moeten al onze klanten geïnformeerd worden over de nieuwe premie voor het komende jaar. Klanten hebben dan de mogelijkheid om hun verzekering stop te zetten en kunnen tot 31 januari kiezen voor een andere zorgverzekeraar of een ander verzekeringspakket. Hier moet ontzettend veel voor ingericht worden, iets waar we in het voorjaar al mee beginnen, maar wat in september en oktober altijd nog een flinke piek in werkdrukte oplevert. Voor DMS houdt dit wij verantwoordelijk zijn voor het versturen van de polis voor 2017 naar de klant, digitaal of fysiek en alles dat hierbij komt kijken. En daarnaast ervoor zorgen dat het dagwerk gewoon loopt volgens planning.

Dit jaar willen we de klant nog sneller kunnen informeren over de nieuwe premie. Dit kan wanneer we ze digitaal hun polis mogen toesturen in plaats de nieuwe polis met bijbehorende premie per post sturen. Daar moeten klanten echter wel over geïnformeerd worden en ze moeten toestemming geven. Om dit voor elkaar te krijgen is project VOLK opgestart en heeft DMS een mooie bijdrage mogen leveren. Voor dit project is een belteam opgezet en zijn een grote groep klanten gebeld met de vraag of ze hun polis digitaal wilden ontvangen. We hebben mailingen gedaan en mensen op allerlei manieren geïnformeerd. Met succes, veel mensen zijn overgegaan naar digitale informatievoorziening! Dit levert uiteindelijk ook een grote kostenbesparing op, omdat er geen post meer verstuurd hoeft te worden. En dat is weer goed voor de premie.

Daaraan bijdragen en zorgen dat alles volgens planning verloopt, het contact met andere teams en met leveranciers en dat met een team van enthousiaste collega’s, geeft mij ontzettend veel energie!

Vera Donkers, Regisseur Document Management en Commercieel Projectleider

 

Klantenservice & Operatie vacatures

Jouw recruiter

Mascha van Houten 65x65.jpg

Mascha van Houten
06-42359353
mascha.vanhouten@vgz.nl 

 vbImgVacanciesSocialTwittervbImgVacanciesSocialLinkedin