Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Verlies maken en toch tevreden zijn? Ja, dat kan.

Het afgelopen jaar boekten we een verlies van 76 miljoen euro, maar dat is minder ernstig dan het op het eerste gezicht lijkt. Ik kijk er als volgt naar: we boekten het afgelopen jaar een bescheiden verlies, gezien onze reserves is dat geen ramp en… de reden is ook goed uit te leggen, want het verlies heeft vooral te maken met onze wens om de premiestijging te beperken.

Ieder jaar houdt een medewerkersteam van knappe koppen alle gegevens bij over zorgkosten, onze bedrijfskosten en de premies van onze leden. Op basis van hun inschattingen proberen we te voorspellen hoe hoog de premies het volgende jaar moeten worden. We houden daarbij rekening met twee dingen: we willen de premies – als die al stijgt – in zo klein mogelijke stapjes laten stijgen en we willen er voor zorgen dat er geen grote tekorten of overschotten op onze begroting ontstaan. Dat betekent dat we zo precies mogelijk proberen te voorspellen hoe hoog de zorgkosten van onze verzekerden aan het einde van een jaar zullen zijn én hoeveel geld we uit onze reserves opzij moeten zetten om een minder hoge premie te kunnen financieren.

Minder hoge premie

Voor 2017 hebben we de premiestijging voor onze klanten met 100 euro gedempt (zo’n 8 euro per maand) door inzet van onze reserves. We hebben daarvoor 335 miljoen euro opzij gezet. Nu we de balans opmaken, blijken we het afgelopen jaar een verlies geboekt te hebben van 76 miljoen euro.

En eerlijk gezegd ben ik trots op die cijfers. Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat de premie niet harder stijgt dan nodig is, terwijl ze er ook op kunnen rekenen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren.

Betere zorg én lagere kosten

Als zorgverzekeraar hebben we een belangrijke taak. We garanderen onze klanten dat ze de zorg krijgen die nodig is. Die doelstelling staat altijd voorop. En om dat te bereiken, hebben we onze rekenmeesters net zo hard nodig als vernieuwende artsen en andere zorgverleners. Toegang tot zorg van hoge kwaliteit én beheersing van de kosten gaan op die manier hand in hand.

Kees Hamster, Lid Raad van Bestuur