Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Een dag uit mijn leven als Agile Coach

In 2016 zijn hebben we een belangrijke stap genomen in het Agile werken. DataCare werd getransformeerd naar MDT’s (Multi Disciplinaire Teams). Om deze transformatie kracht bij te zetten hebben we Agile Coaches ingezet en daar was ik er één van. Nu we agile werken ook gaan uitrollen bij Commercieben ik weer als Agile Coach aan de slag gegaan.

Het leven van een Agile Coach bestaat voornamelijk uit het bijwonen van de scrum events van een team en daarop reflecteren met de betrokkenen. Daar waar nodig neem ik eerst het voortouw en leg de doelen en verwachtingen uit.

De praktijk

Einde sprint 1:

Vandaag eindigt de eerste sprint voor de teams die ik begeleid. Het zijn twee teams die coaching van mij krijgen. Het coachen is geen full-time aangelegenheid en de opzet is dat wij als agile coaches na 4 sprints van 3 weken niet meer actief nodig zijn. Maar vandaag is nog zo’n dag dat ik als agile coach overal bij verwacht word om bij te sturen en richting te geven daar waar nodig.

Er staan aan het einde van een sprint altijd een demo en een retrospective gepland.
De demo is het moment dat formeel het team de overdracht doet van het product of dienst, dat gemaakt is, aan de stakeholders. Goedkeuring en acceptatie gebeurt door de product owner, missieleider in SKB termen, gedurende de sprint. Hetgeen getoond wordt is dus echt iets voor de klant. 

Door elke 3 weken iets aan of voor de klant te leveren krijgt deze meer grip op zijn eigen wensen die gaandeweg ook mogen wijzigen. De demo is ook het moment dat de stakeholder nog zijn laatste input kan geven voor de volgende sprint die een dag later start. Ideaal is het als de demo een interactief gebeuren is tussen stakeholders en team. Zo leert het team wat het product of dienst met de stakeholders doet en zo leren de stakeholders hoe het team werkt en denkt. Mijn rol in deze is om het team duidelijk te maken hoe een demo hoort te gaan en om feedback achteraf te geven.

Later die dag heeft het team de retrospective. Hierin kijk je als team terug op het proces van de afgelopen (sprint) 3 weken. Je reflecteert ook je eigen aandeel in de sprint.

Als coach heb ik ervoor gezorgd dat de scrummaster kan faciliteren en een methode paraat heeft om de retrospective te doen. In dit team is gekozen voor het spinnenweb.

spinnenweb agile blog marc

Eind sprint 4:

Afgelopen sprints al steeds minder aanwezig geweest bij alle events zoals dagstarts, retrospectives, planningsessies, demo’s en refinements. We zijn nu met nog een paar coaches over die de nazorg doen.
Voor de nazorg hebben we ook een sprintbord gemaakt en een status bord. Op het status overzicht kunnen teams vragen stellen die wij vervolgens in onze dagstarts oppakken en beleggen.

We richten ons nu met name op de teams die een zwakke start hebben gehad omdat ze bijvoorbeeld alleen maar met projectwerk zoals EindeJaarWerk bezig zijn geweest. En we richten ons op teams waar een nieuwe bezetting is gekomen.
Deze week hebben we een spelvorm gemaakt om teams snel te laten ervaren  wat nu ook al weer agile en scrum zijn zoals we dat aan de start van SKB, 4sprints geleden,  uitgelegd hebben. Het is erg leuk om telkens weer te verbeteren in hoe je iets op een team kan overbrengen. Van de good old powerpoint zullen we nog niet af zijn maar alternatieven zijn er voldoende.

In een transformatie waarbij een team (of meerdere) gevormd wordt om op een agile manier te gaan werken zie je aantal fases.

  1. Training geven algemeen. Iedereen moet de basis kennen, wat is Agile. We geven daarom ook een Agile foundation training.
  2. Training geven specifiek. De verschillende rollen moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Vandaar de Missieleider training, de Scrummaster training en de Clusterleider training die wij zelf hebben ontwikkeld.
  3. Coaching algemeen. De Team Foundations vaststellen zoals afspraken in het team, doelstelling bepalen en een woordenboek voor alle afkortingen.
  4. Scrum events in laten plannen door het team, de scrummaster.
  5. Enz.