Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Mission completed!

Eindelijk was het zo ver. Na een mooie traineeopdracht bij Projectmanagement ben ik afgelopen november begonnen bij de afdeling Zorginkoop. In mijn eerdere blog was al te lezen hoe graag ik naar deze afdeling wilde. Ik wilde zelf zien of we ook echt doen wat we onze verzekerden beloven, namelijk het organiseren van goede en betaalbare zorg!

Dat we goede en betaalbare zorg organiseren was ook het eerste dat ik te horen kreeg op de eerste dag bij mijn nieuwe opdracht. ,,Oké,” zei ik, ,,laat me dat maar eens zien”.

Ze lieten me een bestand zien waarin de kwaliteit van de ziekenhuizen voor verschillende behandelingen inzichtelijk gemaakt was. Mij werd uitgelegd dat als we de kwaliteit van een behandeling bij een bepaald ziekenhuis willen weten, we hier verschillende meetinstrumenten voor hebben. Deze noemen we kwaliteitsindicatoren. Eén van de kwaliteitsindicatoren van bijvoorbeeld staar (een oogziekte) is het aantal staaroperaties dat per jaar wordt uitgevoerd. Ze lieten me aan de hand van een grafiek zien dat bij ziekenhuis A meer staaroperaties per jaar worden uitgevoerd dan bij ziekenhuis B. Ziekenhuis A heeft daarom een betere score op deze kwaliteitsindicator dan ziekenhuis B. ,,Logisch,” zei ik, ,,hoe vaker men de staaroperatie uitvoert, hoe minder kans op fouten. Oefening baart kunst, toch?!” In dit voorbeeld kijken we maar naar één kwaliteitsindicator van één behandeling en niet naar de overige kwaliteitsindicatoren van deze behandeling of andere behandelingen.  Toch is aan de hand van dit voorbeeld te zien dat er wel degelijk kwaliteitsverschillen zijn in bepaalde behandelingen tussen de ziekenhuizen.

Naast verschillen in kwaliteit lieten ze me ook verschillen in de kosten van bepaalde behandelingen tussen ziekenhuizen zien. Ik vroeg me af waarom bijvoorbeeld een heupvervanging in het ene ziekenhuis veel duurder is dan de heupvervanging in het andere ziekenhuis? Er zijn toch gewoon richtlijnen voor hoe een heupvervanging uitgevoerd moet worden? Hoe gaan we hier dan als Coöperatie VGZ mee om?

De zorginkopers gaven aan dat ze deze verschillen in kwaliteit en kosten laten zien aan de ziekenhuizen. We geven aan dat we bepaalde behandelingen niet meer bij ziekenhuizen inkopen als deze geen goede zorg leveren en/of te duur zijn. Op deze manier kan Coöperatie VGZ kwalitatief goede en betaalbare zorg voor verzekerden organiseren.

Oké, dacht ik, de zorg is kwalitatief goed en betaalbaar bij de ziekenhuizen waar Coöperatie VGZ zorg heeft ingekocht. Maar hoe weet ik welke ziekenhuizen dat zijn? 
Ze lieten me zien dat ik op de website www.vergelijkenkies.nl precies kan zien voor welke behandeling en bij welk ziekenhuis ik goede en betaalbare zorg kan krijgen.
 
De belofte die Coöperatie VGZ aan hun verzekerden doet, wordt nagekomen. Dit heb ik met eigen ogen mogen zien. Mission completed!