Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Doe niet zo moeilijk, man!

"Doe niet zo moeilijk, man!", riep één van de klanten tijdens een interview. Hiermee gaf hij antwoord op de vraag over de aantrekkelijkheid van onze toekomstige verzekeringslijn. Met dit antwoord sloeg hij de spijker op zijn kop. Waarom maken we het verzekeren zo moeilijk als de klant het liever zo simpel mogelijk wil? We willen toch het beste voor onze klant? 

Dat laatste is ook de reden geweest waarom ik bij Coöperatie VGZ gesolliciteerd heb. Coöperatie VGZ wil het beste voor de klant en heeft niet als doel om zo veel mogelijk winst voor de coöperatie te behalen. Toch was dit wel altijd het beeld dat ik van zorgverzekeraars had voordat ik aan de opleiding ‘Beleid en Management Gezondheidszorg’ begon. Ik zag een zorgverzekeraar als een soort administratiekantoor dat onze zorgkosten betaalde van de premies die wij naar het kantoor brachten. Gericht op de centen, maar niet op de klant. Tijdens de studie kwam ik erachter dat ik het toch wat te zwart-wit zag. Het vergoeden van onze zorgkosten is één van de taken die een zorgverzekeraar heeft. Een andere taak is het inkopen van zorg. De zorgverzekeraar koopt zorg in bij de zorgaanbieders, zodat wij hiervan gebruik kunnen maken. Dit wilde ik wel eens in de praktijk zien.

Coöperatie VGZ gaf aan dat ze de zorg voor de klant zo inkopen/organiseren dat het betaalbaar blijft, maar ook dat de kwaliteit goed blijft. Dat sprak mij erg aan en ik besloot te solliciteren op het tweejarige traineeship van Coöperatie VGZ. Met een traineeship draai je vanaf dag één mee in de praktijk en voer je verschillende opdrachten uit bij verschillende afdelingen. Een paar weken later kreeg ik te horen dat ik was aangenomen, wat ik echt helemaal super vond. Tijdens de eerste gesprekken met mijn manager gaf ik al snel aan dat ik het liefst naar een zorginkoopafdeling wilde. Mijn manager gaf aan dat als ik al wist waar ik terecht wilde komen, ik eerst eens bij andere afdelingen zou kunnen kijken. Mijn laatste opdracht zou dan bij een zorginkoopafdeling zijn, waar ik dan zou kunnen uitstromen met de inzichten die ik bij andere afdelingen opgedaan heb. "Oei", dacht ik, "dat was niet helemaal het plan". Ik las de mogelijke opdrachten door en dacht toen: "Oké, dan gaan we het ook helemaal anders doen".

Samen met mijn manager spraken we af dat ik een opdracht bij Commercie voor de afdeling Propositiemanagement Consumenten zou doen. Daar werd mij gevraagd om de klantonderzoeken te coördineren. Deze onderzoeken hadden in eerste instantie als doel om te kijken voor welke basisverzekering en/of voor welke aanvullende verzekering de klant kiest. Deze verzekeringen hebben we middels interviews aan de klant voorgelegd. Daaruit bleek als snel dat voornamelijk de basisverzekeringenlijn erg lastig uit te leggen was. "Doe niet zo moeilijk, man!" was dan ook precies het antwoord van een klant dat ons triggerde om hard aan de slag te gaan. Het doel van het klantonderzoek is nu niet meer alleen: "Voor welke verzekering zou de klant kiezen?", maar ook "hoe leggen we de verzekeringenlijn op een eenvoudige en duidelijke manier uit?"

Samen met andere afdelingen hebben we de handen in elkaar geslagen en gekeken hoe de basisverzekeringenlijn zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uit konden leggen aan de klant. Daarbij hebben we steeds vanuit het perspectief van de klant gekeken. Het resultaat hiervan is wederom bij verschillende afdelingen getoetst en daaruit bleek dat ons werk niet voor niets is geweest. Het is zo belangrijk om de normale gang van zaken even achter je te laten en op de stoel van de klant te gaan zitten. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor! Doordat we de handen van enthousiaste collega's in elkaar geslagen hebben, hebben we het beste uit onszelf kunnen halen en dit kunnen doorvertalen naar de klant. Dit is ook wat Coöperatie VGZ voor ogen heeft: voor goede zorg, zorg je samen!

Momenteel wordt de verzekeringenlijn opnieuw getoetst bij de klant. Dit was het laatste stukje werk dat ik voor mijn opdracht bij Commercie gedaan heb. Uiteindelijk ben ik erg blij dat ik dit traineeship aangegrepen heb en toch eerst voor Commercie gekozen heb. De inzichten die ik hierbij opgedaan heb, zullen zonder twijfel zeer waardevol zijn voor mijn vervolgopdrachten.

Commercie, super bedankt en misschien wel tot ziens?

Groet, Susanne