Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Doelmatig mensenwerk…

Een dagelijks bakkie koffie; waste of toch niet?

Als contractmanager bij Concern Inkoop probeer ik actief te werken aan het effectief onderhouden van relaties binnen de VGZ organisatie. De gedachte hier achter is dat zicht hebben op wat er speelt in de business mij in staat stelt te kunnen anticiperen op behoefte en aankomend werk uit de business. Dat het onderhouden van deze relaties noodzakelijk is om effectief bij te kunnen sturen binnen de lopende contracten wordt binnen onze afdeling wel onderkend, maar het actief onderhouden van deze relaties kost echter tijd. De activiteiten kunnen variëren tussen een strak voorbereid periodiek overleg met een vaste agenda tot aan het "doen van een (dagelijks) bakkie koffie".

Dit kwartaal is ook Concern Inkoop aan de beurt om in de VGZ werkwijze ondergedompeld te worden. VGZ werkwijze is de VGZ invulling van LEAN Management, waarbij je als team of afdeling onder andere op zoek gaat naar overbodige activiteiten ("waste"). Door processen anders in te richten kunnen overbodige activiteiten gereduceerd worden en er ruimte om meer focus aan te brengen op zaken die een hogere bijdrage leveren aan de klant. Dit noemen we ook wel doelmatigheid. Dat VGZ werkwijze en de reductie van waste voldoende oplevert is inmiddels wel aangetoond. Het heeft mij in ieder geval wel aan het denken gezet over de toegevoegde waarde van het bakkie koffie.

Dat relatie en communicatie "key" is in ons vak als contractmanager werd nog eens bevestigd bij een lezing van de NBCM(*) waar ik deze week bij mocht zijn. Hier werd ingegaan op de uitkomsten van de commissie Elias die onderzoek heeft gedaan naar de resultaten van (ICT) projecten bij de overheid. Het ontbreken van een goede relatie en dus communicatie draagt in veel gevallen bij aan het niet realiseren van de beoogde business case. Het hebben van (effectief) contractmanagement wordt hier voor genoemd als één van de verbeterpunten.

Dit neemt echter niet weg dat de juiste verhouding tussen formeel en informeel overleg niet altijd even makkelijk te bepalen is. Dat ook het managen van een contract mensenwerk is, is mij wel duidelijk.

Voorlopig schaar ik de periodieke bak koffie maar onder doelmatig mensenwerk…

(*) NBCM is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contract Management