Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

VIP voor onze verzekerden...

Very Important Person? Nee, maar wel bijna. VIP staat bij ons voor het proces Value Improving Product.

Het VIP-proces is een cyclisch, jaarlijks terugkerend proces dat als doel heeft om onze verzekeringsproducten te optimaliseren.

Dat klinkt wellicht wat vaag, dat ‘optimaliseren’. Maar feitelijk komt het neer op het jaarlijks updaten van de polisvoorwaarden, op basis van wettelijke wijzigingen, suggesties van de ledenraad, innovatieve projecten binnen de organisatie, na aanleiding van klachten van klanten et cetera. Uit alle hoek en gaten van de organisatie kunnen VIP-voorstellen vandaan komen.

Team Propositiemanagement en Team Productmanagement verzamelen al deze voorstellen ieder jaar. Eerst kijken we of iets wel echt een VIP-voorstel is. Soms is een voorstel eigenlijk een vraag naar bijvoorbeeld een betere service, of een wijziging in een document dat niet onderdeel is van de productvoorwaarden. Daarna bepalen we of het VIP-voorstel wel voldoet aan de eisen die wij aan een VIP-voorstel stellen. Je moet dan denken aan de eis dat het voorstel realistisch, maakbaar, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook klantbelang wordt hier natuurlijk in mee gewogen.

Als we alle VIP-voorstellen hebben verzameld, gaan we bij ieder bedrijfsonderdeel toetsen wat zij van het voorstel vinden. Van ieder bedrijfsonderdeel noteren we de ‘impact’ (dus wat zij van het voorstel vinden), en dat vatten we samen.

Onder aan de streep kunnen we dan een conclusie trekken: 

  • het voorstel is goed idee en we vinden dat we dit zouden moeten gaan invoeren, 
  • het voorstel is niet goed en we vinden dat we het niet zouden moeten invoeren 
  • of het voorstel heeft meerdere opties of is om een andere reden discutabel.

Er is dan een discussie nodig om te besluiten of we dit voorstel moeten gaan uitvoeren. Vaak besluit een hogere management laag dan op basis van alle argumenten wat de juiste beslissing zou moeten zijn.

Alle POK-voorstellen leggen we ter besluitvorming voor: eerst aan een aantal managementlagen, tot slot aan de Raad van Bestuur (RvB). Als de RvB akkoord is met de lijst met VIP-voorstellen, dan is dat bijna het einde van het VIP-proces.
De voorstellen zijn dan besluiten geworden, welke we dan gaan communiceren naar alle afdelingen die deze besluiten moeten gaan uitvoeren en implementeren. Team Propositiemanagement en Team Productmanagement verwerkt zelf de besluiten in de voorwaarden. Omdat we weten dat  waarschijnlijk niet alle verzekerden ieder jaar opnieuw de voorwaarden gaan doorlezen, informeren we de verzekerden actief over deze wijzigingen van de voorwaarden via het Wijzigingsoverzicht, dat we meesturen met de polisbrief (tegenwoordig digitaal).

We zitten nu midden in het VIP-proces. Oftewel: we zijn druk aan het ‘VIP-en’. Erg tof maar ook erg intensief. April is de maand waarin we voorstellen inhoudelijk uitwerken, met strakke deadlines. Dus dan maken we soms wat meer overuren. In juni hebben we nog een keer een aantal deadlines, dus pas daarna kunnen we omstebuurt op vakantie. En in september moeten de verzekeringsvoorwaarden alweer bijna klaar zijn. Het is bij ons dus werken in pieken en daarom soms een paar dagen of weken even flink doorpezen. Dat vraagt flexibiliteit maar ook de motivatie om te knallen wanneer dat nodig is. Misschien iets voor jou? We zoeken nog collega’s!  (www.werkenbijvgz.nl)