Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Positieve gezondheid, wat is dát nu weer?

Afdeling Zorgvernieuwing. Dat is waar ik alweer bijna drie jaar geleden ben neergestreken zonder ook maar te bezitten over enige inhoudelijke kennis van de zorg. Die had ik ook niet nodig in mijn functie maar het is natuurlijk wel handig om er íets vanaf te weten. En wat heb ik veel geleerd en gezien in de afgelopen jaren.

Vooral de enorme bevlogenheid van mijn collega’s welke soms zelfs hun gezinsleven, in mijn ogen, niet op nummer één plaatsen maar gáán voor die verbeteringen in de zorg. Omdat ze erin geloven én de noodzaak ervan inzien! Kijk, de zorg is in Nederland over het algemeen zeer goed. Dat weten we allemaal. Maar zoals “het systeem” nu is, is niet lang meer houdbaar en hiervan moeten we ons allemaal bewust zijn. Juist om ook de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen, moet er iets gaan veranderen. Dat is waar mijn collega’s zich voor geven, het geloof erin, de passie om continue te verbeteren en, niet “alleen” een slogan, écht de overtuiging; VoorGoedeZorg, Zorg je samen.

Maar hoe gaan we dat dan bereiken? Tja, dat is de vraag waar de consultants binnen de afdeling Zorgvernieuwing zich ook dagelijks mee bezig houden. Zorgvernieuwing heeft als corebusiness het verkennen van trends in de samenleving  en deze te vertalen naar kansen. Een van de zaken die daarbij eigenlijk het belangrijkste is, is dat er een transitie gaat plaatsvinden in de belevenis van ziekte. Kijk, je bent ziek maar je ziekte ben jij niet. Jij moet, wanneer je ziek wordt, zelf de regie (kunnen) voeren bij je ziekte. Wie ben ik en wat wil ik? Positieve gezondheid noemen wij dat en dat hebben wij als STIP op onze horizon geplaatst. Machteld Huber is de ontwikkelaar van deze definitie en specifiek luidt deze;  Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele, spirituele en sociale uitdagingen van het leven. Ik denk ook dat wanneer “de patiënt” (al bestaat dé patiënt natuurlijk niet) dat vermogen inderdaad gaat benutten, er een hele kantelfase gaat ontstaan. Uiteraard moeten wij als VGZ wel goede zorg kunnen en blijven bieden.

In het nieuwe magazine wat ik aan het maken ben vanuit bedrijfsonderdeel ‘Kwaliteit en Innovatie’, Beter!, staat een groot interview met mevrouw Huber. Het gaat weer een enorm interessant magazine worden voor onze zorgaanbieders. Maar niet alleen de zorgaanbieders, ook onze klanten, de patiënten in de wachtkamer moeten het kunnen lezen. Ditmaal ook een groot artikel over de hervorming van de langdurige zorg en de AWBZ. Ga er maar aan staan wat een veranderingen er gaan plaatsvinden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het geen subjectieve beoordelingen gaan worden maar dat iedereen hierin een eerlijke vorm van zorg blijft ontvangen. Daarnaast ook nog Ab Klink en Rudi Westendorp in een dubbelinterview over de ouderenzorg. Ben je ook benieuwd naar het magazine? Vanaf 30 oktober kan je ‘m inzien via www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/innovatie

In mijn vorige blog had ik beloofd nog even terug te blikken op de wedstrijd ‘VoorGoedeZorg’ welke destijds zijn climax aan het naderen was. Een mooie finale avond met een goede winnaar. Uiteraard ook goede verliezers en ben ervan overtuigd dat de mensen die nét niet hebben gewonnen er ook wel komen met hun ideeën. Momenteel wordt de winnares begeleid door een van mijn collega’s bij de totstandkoming van haar app. Deze app gaat huisartsen helpen in de palliatieve fase van hun patiënten, een mooi initiatief. Ik moet zeggen dat - terwijl ik dit aan het typen ben - mij het gevoel bekruipt dat deze finale alweer zó lang geleden is geweest…. Ik ben alweer een paar stappen verder en naast het magazine ben ik ook alweer druk bezig met de voorbereidingen van de nieuwe wedstrijd. Het thema? Dat kun je terugvinden in het magazine Beter! Maar ik daag iedereen uit hierin mee te denken en te doen, want ook ik ben overtuigd dat je VoorGoedeZorg, samen zorgt. Geen slogan, maar een gevoel in je hart! Zorg voor je naasten, help mensen waarvan je weet dat ze hulp kunnen gebruiken en accepteer zelf ook hulp. Dat laatste wil er bij veel “zorgmensen” nog weleens bij in schieten maar hoe fijn voel jij je wanneer je een ander hebt geholpen? Juist; fijn en nodig. En dat geldt voor bijna iedereen!

Een zorgzame groet,

Marjolein