Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Een ‘geïntensiveerd actieplan opstellen’

Virus: een ‘geïntensiveerd actieplan opstellen’ versus doen. Vanochtend las ik in de Volkskrant het dagboek van Ronald Kremer over zijn ervaringen als ebola-verpleegkundige voor Artsen Zonder Grenzen. Een zeer heftig en ontroerend verhaal over een niet te vaccineren ziekte in Westelijk Afrika. Vooral het stukje waarin hij schrijft over een vijfjarig ziek jongetje dat waakt over z’n 3 jaar oudere zus die ook de ziekte heeft, maar helaas beiden niet overleven, raakt mij. Het verbaast me dat de hulp zo langzaam op gang komt.

Ik lees dat de WHO bezig is met een ‘geïntensiveerd actieplan’. Een plan… volgens mij moet je in zulke situaties juist gewoon doen in plaats van alle mitsen en maren, onderbouwing en business case achtige zaken in beeld brengen? De wereld is immers niet zo groot…

Een mooi voorbeeld van gewoon doen, is de ALS #icebucketchallenge dat zich ook als een virus verspreid over de gehele wereld op een positieve manier. Op facebook, twitter en andere sociale media zie je allemaal filmpjes van mensen die elkaar uitdagen. Het mooie is ook dat het voor de Stichting ALS ook daadwerkelijk wat oplevert. Hopelijk kunnen we ook een mooie actie bedenken voor het Ebola virus?

In mijn aard ben ik ook juist van het dóen in plaats van denken. Het aparte is nu dan ook dat ik beleidscoördinator ben bij Coöperatie VGZ en momenteel hard bezig met koffiedik kijken. Ik ben namelijk met een aantal collega’s het beleidsplan van de coöperatie aan het bedenken voor de periode 2016-2018 voor de zorg. Een zeer uitdagende klus. Je houdt daarbij rekening met allerlei ontwikkelingen in het veld en de rol van de zorgverzekeraar hierin. Ook doe je aannames, kijk je naar de trends in de declaraties, kijk je naar innovatie en wat de concurrent doet. Belangrijkste uitdaging voor het beleid is het denken vanuit de vraag in plaats vanuit het aanbod en in te spelen op de steeds meer zelfstandige verzekerde die weet wat hij wil in de zorg; meebeslissen, eigen regie, informatie opzoeken, etc. Maar als zorgverzekeraar moet je ook rekening houden met de groep mensen die dit niet kunnen of geen behoefte aan hebben. Kortom ook ik ben druk bezig om een ‘geïntensiveerd actieplan’ op te stellen…

Waarom doe ik zoiets, moet ik niet gewoon dóen? Natuurlijk wil ik voorkomen dat we te boek staan als een WHO. Gelukkig weet ik dat Coöperatie VGZ niet alleen maar denkt maar ook doet. Ik ben zo’n drie jaar geleden gestart met het beleid wijknetwerken en ook dat is als een virus over Nederland gegaan. Waarbij je nu ziet dat met de komst van de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet, de wijknetwerken een extra “schwung” krijgen. Wie weet hebben we als Coöperatie VGZ weer iets bedacht wat straks iedereen doet!? Dat geeft mij de kick om toch maar zo’n ‘geïntensiveerd actieplan’ op te stellen, want wie weet ik kan daarmee bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor onze verzekerden?

Groet, Anke