Traineeships bij VGZ
Over VGZ

Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. Onze mensen vormen een enthousiaste, informele en jonge organisatie die samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer.

Afscheid nemen

Onlangs namen we, tijdens een bijeenkomst van alle managers van Coöperatie VGZ (cVGZ), afscheid van onze voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bijzonder afscheid met een filmpje met allerlei lovende woorden van collega’s op allerlei verschillende lagen door de gehele organisatie. Enigszins aangedaan, maar desondanks nuchter onderging hij de loftuitingen aan zijn adres en reageerde gevat humoristisch op de inhoud van enkele reacties.

Binnen Applicatie Beheer van de ICT afdeling is afscheid nemen een belangrijk onderwerp in het jaarplan. cVGZ kent, overigens zoals meerdere grote organisaties met een behoorlijk bedrijfshistorie, een complexe set aan business applicaties. Door allerlei samenvoegingen van kleinere zorgverzekeraars in het verleden, een fusie en de-fusie met Univé in de afgelopen jaren is ons applicatie landschap sterk gegroeid met verschillende IT systemen, die aan elkaar zijn gekoppeld en in sommige gevallen in functionaliteit overlappend zijn.

Dit jaar hebben we een start gemaakt met ons Applicatie Portfolio Management, een rationalisatie programma om inzicht te krijgen in de functionaliteit, de verwachte levensduur en de kosten van alle in gebruik zijnde applicaties. Behalve dat we verwachten met dit programma diverse systemen uit productie te kunnen nemen, hopen we vooral onze kosten sterk te kunnen terug brengen.

Normaliter zie je aan de voorkant weinig resultaat van dit soort programma’s. Binnen de verantwoordelijkheid van mijn team, waarin het technisch beheer van de websites een prominente plaats heeft, wilden we door het verhuizen van de hosting en het vervangen van technische componenten van drie websites een kostenbesparing realiseren van bijna een half miljoen. Als bijkomstigheid bleek dat we daardoor de sites moesten vernieuwen, niet alleen qua technische onderlaag, maar ook het design en een opfrissing van de content. Dit project leverde de nieuwe websites van onze merken: IZACura.nl, UMCzorgverzekering.nl en IZA.nl.

Ondertussen onderzoeken we veel meer applicaties om te kijken waar we kunnen besparen en krijgen we veel inzicht over de levensduur van de applicaties die bijdragen aan onze bedrijfsactiviteiten. Het afscheid nemen zal daarmee nog wel even voortduren.

Groet, Tristan