Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Manager Customer Proces Platform

 • 38 uur per week
 • Arnhem

Deze functie is opengesteld in het kader van de reorganisatie KMP 2020 en staat alleen open voor een beperkte doelgroep die hierover geïnformeerd is. 
 

Jouw werk

VGZ kent drie divisies: Zorg, Klant & Merkpartners (KMP) en Datacare (informatievoorziening). De divisie KMP omvat Clusters en de afdeling Customer Proces Platform. KMP is verantwoordelijk voor de uitvoering van de commerciële strategie door beheersing van de uitstroom van klanten, zakelijke slagkracht, onderscheidend vermogen en invoeren van verbeteringen voor klanten. Daarnaast werkt de Divisie KMP nog intensiever samen met Datacare (IT) in onze ambitie de beste digitale zorgverzekeraar te worden. 

Het geautomatiseerde ketenproces (Straight Through Processing) kent veel hoge volumes. Zo wordt ca €5 miljard premie geïnd, wordt ca €10 miljard uitgekeerd aan schadelast. Wordt via verschillende kanalen declaraties, mutaties (en zorgvoornemens) en betalingen ontvangen. Via verschillende kanalen worden diverse vormen van klantinformatie richting onze ca 4 miljoen verzekerden en gerelateerde partijen gestuurd. De afdeling Customer Proces Platform is eigenaar van het ketenproces, waarbij de divisie Datacare (IT) zich richt op de diverse applicaties die deze keten ondersteunen. De afdeling Customer Proces Platform borgt de continuïteit en kwaliteit van deze ketens, verbetert en vernieuwt deze keten om zodoende een hogere graad van geautomatiseerde verwerking te realiseren. 

Doel van de functie
De Manager Customer Proces Platform geeft leiding aan een afdeling die bestaat uit twee Straight Through Proces Management teams (STPM) én een aantal (ca 5-7) Proces Vernieuwing Teams (PVT). De Manager Customer Proces Platform is verantwoordelijk voor het optimale Straight Through Proces (STP) waarmee de strategie en visie van digitale verzekeraar voor VGZ gerealiseerd kan worden. Hierbij staat continuïteit en “verslimming” (door STPM) van de keten centraal en is er een sterke focus op het vernieuwen (door PVT) van processen in deze keten.
De Manager Customer Proces Platform heeft een sterke visie op Straight Through Processing en daarmee een visie van het Operationele Proces binnen het Customer Proces Platform. Hierbij draagt de afdeling bij aan de doelstellingen binnen KMP in kosten en klantwaarde. 
De Manager Customer Proces Platform  is werkzaam op het snijvlak tussen Business (KMP) en IT. Als opdracht gevende manager zorgt dit voor een complexe omgeving. De functie dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met politieke gevoeligheden, krachtsverhoudingen en de hiërarchische verhoudingen daarbinnen. De werkzaamheden hebben een strategische impact en beslaan de koppeling tussen meerdere aandachtsgebieden binnen VGZ.

Organisatorische positie
De Manager Customer Proces Platform rapporteert aan de Divisievoorzitter KMP, maakt onderdeel uit van het Divisie Management Team (DMT), leidt het afdelingsoverleg (AGILE) en neemt deel aan het Quarterly Business Review (QBR) van KMP én Datacare en het SPP Overleg (expertise bezetting en performance). 
De Manager Customer Proces Platform stuurt hiërarchisch één (en indien nodig twee Expertleiders) aan. Ook missieleiders rapporteren aan de Manager Customer Proces Platform, maar de Manager Customer Proces Platform stuurt hen functioneel aan (inhoudelijk richting geven en sparren over visie en prioriteiten). 
Geeft indirect leiding aan 40-50 experts van de afdeling Customer Proces Platform. 

Resultaatgebieden
 • Ontwikkelt vanuit strategische kaders en in samenwerking met de diverse stakeholders (waaronder Datacare en de klantmissieteams), een heldere visie op Straight Through Processing en daarmee een visie op het gewenste Operationele Proces binnen het Customer Proces Platform en vertaalt dit naar klantbehoeften en procesinnovatie. Draagt de visie uit en zorgt voor draagvlak van de visie binnen de afdeling en bij de stakeholders.
 • Verantwoordelijk voor een gedragen roadmap met Datacare passend binnen de doelen van het MTP KMP. 
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en het budget van de afdeling. Beschikt hiertoe over een mandaat en een budget waarbinnen zelfstandig besluiten worden genomen. 
 • Verantwoordelijk voor jaarbudget binnen de afdeling. Budget bestaat mede uit budget inzake directe in- en externe non-ICT leveranciers van de afdeling. 
 • Verantwoordelijk voor expertiseontwikkeling binnen de afdeling via expertleiders.
 • Zorgt voor goede balans tussen autonomie van afdeling en afhankelijkheden en stakeholders in de organisatie.
 • Treedt op als Proces-, Data- en Systeemeigenaar i.r.t. de processen binnen Datacare (mandaat in de keten).
Context en contacten
 • Relevante contacten buiten cVGZ voor doorgronden van met name innovatie gerelateerde aspecten binnen STP en operationele processen. 
 • Relevante contacten buiten cVGZ op het gebied van de diensten van de directe in- en externe non-ICT leveranciers.
 • Brede contacten binnen de organisatie voor ontwikkeling en realisatie van de vernieuwingsdoelstellingen. Stemt visie af met Clusterleiders en Expertleiders.

Jouw ervaring

Kennis en ervaring
 • Academisch werk- en denkniveau 
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding in bedrijfskundige of procesmatige/analytische richting
 • Volwaardige t-shaped expertise, met name ruime ervaring in de breedte
 • Leiderschap op VGZ werkwijze en dus LEAN
 • Ervaring met agile werken in multidisciplinaire teams
 • Ervaring met stakeholdermanagement
 • Minimaal acht jaar leidinggevende ervaring in verschillende rollen
 • Minimaal acht jaar ervaring in de (zorg)verzekeringswereld
 • Werkervaring op het gebied van STP / operationele processen
 • Kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen met tegengestelde belangen op tactisch en strategisch niveau
Competenties
 • Interactief Leiderschapsprofiel (zie jouw Zelf aan Zet voor dit profiel)
 • Business en organisatie sensitiviteit

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Manager Customer Proces Platform bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan tot en met 22 maart via onderstaande knop.

Mascha van Houten

Mascha van Houten