Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Clusterleider Consumenten

 • 38 uur per week
 • Arnhem

Deze functie is opengesteld in het kader van de reorganisatie KMP 2020 en staat alleen open voor een beperkte doelgroep die hierover geïnformeerd is. 

Jouw werk

Algemene kenmerken
VGZ kent drie divisies: Zorg, Klant & Merkpartners en Datacare. De divisie KMP omvat alle activiteiten binnen VGZ op het domein van de klant. Dat zijn de voormalige commerciële, klantcontact en operationele activiteiten. De divisie KMP is verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van de klantstrategie zoals die onder meer is vastgelegd in de visie op Superieure Klant Beleving. In deze strategie gaat het realiseren van superieure klantbeleving samen met drastisch verlagen van kosten door focus op versimpeling van producten en processen in combinatie met digitale transformatie. Resultaat van deze strategie moet zijn een bijdrage leveren aan een lage premie en een forse vergroting van de loyaliteit van klanten en daarmee klantbehoud. 
De divisie bestaat in z’n kern uit 6 clusters waarvan vijf voor de consumenten markt en één cluster voor de zakelijke markt. In een cluster vinden creatie- en uitvoeringsactiviteiten plaats. Creatie vindt plaats in een van de ongeveer 20 Klantmissieteams en uitvoering vindt plaats in 6 Cirkels. Zowel de Klantmissieteams als de Cirkels zijn multidisciplinair samengesteld en werken volgens Agile methode. 

Doel van de functie
De Clusterleider geeft leiding aan een cluster dat bestaat uit een aantal Klantmissieteams en een Cirkel. Het doel van de functie is om ervoor te zorgen dat met de juiste Klantmissieteams en een efficiënte klantgerichte service door de Cirkels de strategie en visie van VGZ gerealiseerd kan worden.
De Clusterleider heeft een duidelijke en sterke visie op de gewenste klantbeleving voor het deel van de klantreis waar hij/zij voor verantwoordelijk is, schept de voorwaarden voor een uitstekende uitvoering en draagt ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering.  

Organisatorische positie
De Clusterleider rapporteert aan de Divisievoorzitter KMP, maakt onderdeel uit van het Divisie management team (DMT), leidt het Cluster Overleg en neemt deel aan het Quarterly Business Review (QBR). 

Werkwijze
 • De Clusterleider geeft leiding aan een cluster, bestaande uit klantmissieleiders, een Cirkelleider, Experts, Expertleiders SKB, Expertleiders Cirkels en Expertleiders Sales.
 • Een cluster wordt gevormd door maximaal 7 teams of eenheden (dit kunnen zijn klantmissieteams en of cirkel(s) en/of afdeling). Een cluster bestaat altijd uit één of enkele klantmissieteams en tenminste één cirkel.
 • Een klantmissieteam bestaat idealiter uit maximaal 9 experts en werkt autonoom in Agile sprints van maximaal 3 weken. De Klantmissieleider (een rol van een expert), is een ‘meewerkend voorman’ die de prioriteiten bepaalt.
 • Een Cirkel bestaat uit maximaal 5 teams van maximaal 15 experts (12 fte), waarbij autonoom en zelforganiserend, wendbaar, kort-cyclisch en resultaatgericht in Agile sprints van maximaal 3 weken wordt gewerkt om de klant een optimale klantbeleving te bieden tegen zo laag mogelijke kosten. De teams in een Cirkel worden ondersteund door een Regiegroep (met o.a. Dataspecialisten, Teamcoaches, Learning Professionals).
 • De experts worden ‘geleverd’ door een expertgroep, onder leiding van een Expertleider. De Expertleider SKB is hiërarchisch verantwoordelijk voor de experts in de missieteams en zorgt ervoor dat de experts op hun eigen expertise verder worden ontwikkeld. In de cirkel is de Cirkelleider hiërarchisch verantwoordelijk voor de experts en zorgt de Expertleider Cirkels ervoor dat de experts op hun eigen expertise verder worden ontwikkeld en dat er een gezamenlijke werkwijze wordt gebruikt.
Functie-specifieke resultaatgebieden/kerntaken
 • De Clusterleider stuurt hiërarchisch de Expertleiders en de Cirkelleider aan. Afhankelijk van het cluster wordt ook hiërarchisch aangestuurd de Manager Operationele Administratie of de Manager Uitbestedingspartners. Ook Klantmissieleiders rapporteren aan de Clusterleider, maar de clusterleider stuurt hen, als opdrachtgever van de klantmissie, functioneel aan (inhoudelijk richting geven en sparren over visie en prioriteiten). 
 • Eindverantwoordelijk (end-to-end) voor alle aspecten van customer lifecycle. Zowel wat betreft de creatie als de uitvoering en daarmee de realisatie van de doelstellingen en het budget van het cluster. Zoekt naar oplossingen om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren (beste klantuitkomst met minimale inzet middelen).
 • Ontwikkelt en draagt visie uit op gewenste klantbeleving en vertaalt marktontwikkelingen en klantbehoeften naar de wijze waarop cluster hierop inspeelt. Vertaalt commerciële visie in klantmissies/EPICS.
 • Gezamenlijke cluster en expertise verantwoordelijkheid (inclusief budgetteren) met andere clusterleiders en Divisievoorzitter.
 • Verantwoordelijk voor jaarbudget (‘P&L’) voor alle klantmissies binnen cluster. Cluster is ‘eigen bedrijf’.
 • Verdeelt budgetten over klantmissies, Cirkels en expertgroepen en stemt forecasts van missieteams af met financiën.
 • Verantwoordelijk voor businessdoelstellingen van cluster en expertiseontwikkeling binnen cluster via expertleiders.
 • Zorgt voor goede balans tussen autonomie van cluster en afhankelijkheden en stakeholders in organisatie.

Jouw ervaring

Kennis
 • Academisch werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar relevante ervaring.
 • Ruime t-shaped marketingexpertise in de consumenten- of B2B markt, afhankelijk van het cluster.
 • Ruime, bewezen ervaring in bedenken en realiseren van unieke en onderscheidende klantbelevingsstrategieën.
 • Ruime grootschalige change management / transformatie ervaring van grote operationele organisaties
 • Overtuigend thought leadership op clustergebied (visie, visionair).
 • Ervaring in sturen op P&L en diep begrip van het verdienmodel.
 • Ervaring met agile werken in multidisciplinaire teams.
 • Ervaring met stakeholdermanagement.
Competenties
 • Interactief leiderschap (zie Zelf aan Zet voor het profiel)
 • Customer agility (competentieniveau 3)
 • Business en organisatie sensitiviteit
Context en contacten
 • Relevante contacten buiten cVGZ voor doorgronden van met name cluster gerelateerde aspecten.
 • Brede contacten binnen de organisatie voor ontwikkeling en realisatie van klantmissies.

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Clusterleider Consumenten bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Het betreft de clusters “Verrassend Gemakkelijke Basis”, “Zorgen om zorg”, en “Moeite met betalen”. Wanneer je een voorkeur hebt, geef dit dan duidelijk aan in je motivatiebrief.

Je kunt solliciteren tot en met 22 maart via onderstaande knop.

Mascha van Houten

Mascha van Houten