Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Cirkelleider dagelijkse verzekeringszaken

 • 38 uur per week
 • Tussen € 4033,- en € 6499,-
 • Eindhoven

Deze vacature behoort tot het Cluster Verrassend Gemakkelijke Basis II

Jouw werk

Algemene kenmerken
De klantreis vormt de basis voor de organisatie inrichting. Rondom de belangrijkste klantreizen zijn Cirkels gevormd waarbinnen verschillende Service Experts in contact staan met klanten en verantwoordelijk zijn voor het toevoegen van waarde. Voor iedereen in de Cirkel geldt dat er passie is voor het hebben van klantcontact en dat iedereen gaat voor excellente uitvoering van dit contact. 
 
Binnen een Cirkel werken kleinere zelforganiserende teams met diverse Service Experts vanuit verschillende Expertises op een wendbare, kort-cyclische en resultaatgerichte (Agile) manier om de klant een optimale klantbeleving te bieden. Niet iedere Service Expert hoeft alle expertises binnen de Cirkel te beheersen, maar iedereen is wel breder inzetbaar om teamleden vanuit andere disciplines te helpen of (deels) te vervangen als de situatie daarom vraagt. Conform het T-shape principe beschikt iedereen over een generieke basiskennis en skills en zijn alle Service Experts gemotiveerd om zich te ontwikkelen en verbeteren. Ieder team binnen een Cirkel wordt ondersteund door een Regiegroep (met bv. Dataspecialisten, Teamcoaches, Learning Professionals). De Cirkels worden geleid door een Cirkelleider. 
 
Hiernaast zorgen verschillende Expertisegroepen ervoor dat de Service Experts op hun eigen expertise verder worden ontwikkeld en dat er een gezamenlijke werkwijze wordt gebruikt. Iedere Expertisegroep wordt (functioneel) aangestuurd  door een Expertiseleider. 

Organisatorische positie 
 • De Cirkelleider ontvangt hiërarchisch leiding van de Clusterleider. 
 • De Cirkelleider is hiërarchisch verantwoordelijk voor de Service Experts binnen toegewezen cirkel (ca. 60 fte).

Functie specifieke resultaatgebieden/kerntaken
 • Doelstellingen cirkel realiseren
 • Ontwikkelt vanuit strategische kaders en marktontwikkelingen en in samenwerking met de diverse stakeholders (waaronder de klant en de klantmissieteams),  een heldere visie op de cirkel en klant en vertaalt dit naar doelstellingen voor de cirkel. Zorgt voor draagvlak van de visie binnen de cirkel en bij de stakeholders
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en het budget van de cirkel. Zoekt naar oplossingen om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren (beste klantuitkomst met minimale inzet middelen). Beschikt hiertoe over een mandaat en een budget waarbinnen zelfstandig besluiten worden genomen. 
 • Signaleert overall klantbewegingen, trends en ontwikkelingen. Relateert dit aan de impact ervan op de eigen cirkel, de business en de resultaten van de organisatie in brede zin. 
 • Beheert en prioriteert de backlogitems binnen de cirkel en in samenwerking met SKB buiten de cirkel. Is medeverantwoordelijk voor bak log items van verbeteringen die uitvoerende teams overstijgen. 
 • Is verantwoordelijk voor de directe afstemming met andere Cirkelleiders en Clusterleider(s); rapporteert over de voortgang en geboekte resultaten. 
 • Neemt de nodige maatregelen om de cirkel optimaal te faciliteren en te informeren (zoals het betrekken van de missieteams).
 • Werkt nauw samen met de Regiegroep (met bv. Dataspecialisten, Teamcoaches, Learning Professionals).
 • Is verantwoordelijk voor het ketenmanagement, werkt samen in de keten om het klantproces te optimaliseren.
 • Realiseert de verbinding met de klantmissieteams. Maakt gezamenlijk doelstellingen en borgt deze mede en vertaalt dit naar de eigen cirkel.
 • Neemt eventueel deel aan de uitvoerende werkzaamheden in de cirkel bij complexe issues/vraagstukken.
Resultaat: De cirkeldoelstellingen zijn binnen de gestelde kaders op een effectieve en efficiënte wijze gerealiseerd en naar tevredenheid van Clusterleider. Dit leidt tot superieure klantbeleving.

Leiderschap bieden
 • Creëert een wendbaar onderdeel waarbij ‘presteren’ en ‘professionele ontwikkeling’ hand in hand gaan. Ontwikkelt bewustwording bij medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid en is mede verantwoordelijk voor het maximaal benutten van het potentieel van medewerkers. 
 • Geeft hiërarchisch leiding aan de Service Experts en coacht en faciliteert de medewerkers, ontwikkelt en borgt in afstemming met de Expertleider, de expertise binnen de cirkel en zorgt voor een optimale personele bezetting in kwalitatief en kwantitatief opzicht. 
 • Stemt de optimale bezetting van cirkels af met Expertiseleiders en Clusterleiders (budgethouders).
 • Creëert een open en transparante cultuur waarin conflicten en knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en op constructieve wijze worden opgelost.  
 • Is verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de werkzaamheden.  
 • Ontwikkelt draagvlak en betrokkenheid voor de visie en de strategie van het onderdeel als geheel.
 • Draagt de Agile way of working (of vergelijkbaar) methodiek uit. 
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van de R&O cyclus en begeleidt medewerkers bij ziekteverzuim en andere personele zaken. Zoekt actief afstemming met de Expertiseleiders voor de beoordeling van de medewerkers.  
Resultaat: Wendbaar organisatieonderdeel met duurzaam inzetbare medewerkers zodanig dat de customer, business en people doelstellingen zijn gerealiseerd.
 

Jouw ervaring

Kennis en ervaring
 • WO werk- en denkniveau met meer dan 5 jaar relevante werkervaring in een Klantcontact- en klantoperations omgeving, idealiter in combinatie met bredere vakkennis (buiten eigen expertgebied). 
 • Ruime kennis van de toepassing van het aandachtsgebied binnen andere organisaties. 
 • Ruime kennis van de eigen organisatie en de VGZ werkwijze.
 • WFT Zorg
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur ook agile leiderschap.
 • Vaardig in het enthousiasmeren en motiveren van mensen; kan mensen “in beweging krijgen”. 
 • Is ondernemend, daadkrachtig, zowel analytisch als ook intuïtief sensitief, ratio en gevoel en is in staat om draagvlak te creëren. 
Competenties
 • Interactief Leiderschapsprofiel
 • Customer agility (competentieniveau 3)

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Cirkelleider bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Deze functie is vacant in het team van Sohaïla Bouman. Heb je een vraag over deze vacature? Dan kan je direct contact met Sohaïla opnemen.

Mascha van Houten

Mascha van Houten