Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Expertleider Zorgvragen

 • 38 uur per week
 • Tussen € 4033,- en € 6256,-
 • Eindhoven

Deze vacature behoort tot het Cluster 'Zorgen om zorg'

Jouw werk

Algemene kenmerken 
De klantreis vormt de basis voor de organisatie inrichting. Rondom de belangrijkste klantreizen zijn Cirkels gevormd waarbinnen verschillende Service Experts in contact staan met klanten en verantwoordelijk zijn voor het toevoegen van waarde. Voor iedereen in de Cirkel geldt dat er passie is voor het hebben van klantcontact en dat iedereen gaat voor excellente uitvoering van dit contact. 
 
Binnen een Cirkel werken kleinere zelforganiserende teams met diverse Service Experts vanuit verschillende Expertises op een wendbare, kort-cyclische en resultaatgerichte (Agile) manier om de klant een optimale klantbeleving te bieden. Niet iedere Service Expert hoeft alle expertises binnen de Cirkel te beheersen, maar iedereen is wel breder inzetbaar om teamleden vanuit andere disciplines te helpen of (deels) te vervangen als de situatie daarom vraagt. Conform het T-shape principe beschikt iedereen over een generieke basiskennis en skills en zijn alle Service Experts gemotiveerd om zich te ontwikkelen en verbeteren. Ieder team binnen een Cirkel wordt ondersteund door een Regiegroep (met bv. Dataspecialisten, Teamcoaches, Learning Professionals). De Cirkels worden geleid door een Cirkelleider. 
 
Hiernaast zorgen verschillende Expertisegroepen ervoor dat de Service Experts op hun eigen expertise verder worden ontwikkeld en dat er een gezamenlijke werkwijze wordt gebruikt. Iedere Expertisegroep wordt (functioneel) aangestuurd door een Expertleider Cirkels.

Doel van de functie
De Expertleider Cirkels ontwikkelt visie op het vakgebied. Weet wat er speelt binnen het expertisegebied en wat belangrijk is voor (de toekomst van) VGZ. Heeft inhoudelijke kennis, is een autoriteit binnen de expertise en deelt deze kennis en is verantwoordelijk voor het overdragen van de visie. Wordt als persoon gezien en ervaren als  een “thought leader” op de toegewezen expertise. 
Verantwoordelijk voor de optimale vakinhoudelijke ontwikkeling van Service Experts en toepassing van methoden en technieken binnen het toegewezen expertisegebied. In samenwerking met aantal Service Experts III en Learning professionals benutten van de tools (o.a Kennissysteem, Zelf aan Zet, Expertise-analyse) om meetbaar  en merkbaar expertise op het hoogst mogelijke niveau invulling te geven.

Organisatorische positie
 • De Expertleider Cirkels ontvangt leiding van de Clusterleider. 
 • De Expertleider Cirkels geeft vakinhoudelijke begeleiding aan alle Service Experts binnen eigen toegewezen  expertisegroep en borgt expertise op het gewenste generieke niveau voor overige Service Experts. 

Resultaatgebieden:
1. Expertise ontwikkeling en kennisdeling
Resultaat: VGZ beschikt over actuele expertise, processen, way-of-working en tooling  op het expertisegebied. Expertise is toegankelijk en wordt actief gedeeld binnen en buiten de organisatie. 

2. Service Experts begeleiden en ontwikkelen
Resultaat: Gemotiveerde en voor de werkzaamheden goed toegeruste Service Experts

3. Netwerk ontwikkelen en onderhouden
Resultaat: Breed en goed inzetbaar in- en extern netwerk waarbinnen men zich professioneel heeft geprofileerd. VGZ belangen zijn optimaal behartigd.

Voor de uitgebreide versie van de resultaatgebieden kan je contact opnemen met Mascha van Houten, Recruitment.

Jouw ervaring

Kennis en ervaring
 • WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring voor het van toepassing zijnde expertise gebied. 
 • Een autoriteit op het expertisegebied (diepte kennis), een “thought leader”. 
 • Kennis van de eigen organisatie en de VGZ werkwijze.
 • Kennis van en vaardig in procesmanagement.
 • WFT Zorg.
 • Kennis en vaardigheid in people development; kan mensen ontwikkelen, inspireren en motiveren. 
 • Leidinggevende ervaring, bij voorkeur ook agile leiderschap.
 • Beschikt over een eigen netwerk in het expertisegebied
Competenties
 • Interactief Leiderschapsprofiel
 • Customer agility (competentieniveau 3)

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Expertleider Cirkels bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Deze functie is vacant in het team van Martijn Kers. Heb je een vraag over deze vacature? Dan kan je direct contact met Martijn opnemen.

Mascha van Houten

Mascha van Houten