Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Manager Uitbestedingspartners

 • 38 uur per week
 • Tussen € 3516,- en € 5591,-
 • Eindhoven

Deze vacature behoort tot het Cluster Verrassend Gemakkelijke Basis II

Jouw werk

Algemene kenmerken 
De klantreis vormt de basis voor de organisatie inrichting. Rondom de belangrijkste klantreizen zijn Clusters welke bestaan uit Klantmissieteams en Cirkels. Binnen het Cluster Verrassend gemakkelijke basis II vallen de diensten van de uitbestedingspartners. Het totale call aanbod binnen de cirkels wordt beperkt tot een maximale norm van 1 mio contacten, het gedeelte boven deze norm, ca 2,3 mio telefonische contacten, wordt afgehandeld door twee uitbestedingspartners. De totale budgettaire omvang van dit dossier bedraagt ca € 14mio.

De Manager Uitbestedingspartners maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team bestaande uit leden van de Regiegroep (met bv. Dataspecialisten, WFM specialisten, Coaches, Learning Professionals) en enkele Service Experts II en III vanuit verschillende Expertises. Dit team faciliteert op een wendbare, kort-cyclische en resultaatgerichte (Agile) manier de externe uitbestedingspartners in het behalen van de te bereiken doelen. 

Verschillende Expertisegroepen zorgen ervoor dat de Service Experts op hun eigen Expertise verder worden ontwikkeld en dat er een gezamenlijke werkwijze wordt gebruikt. Iedere Expertisegroep wordt (functioneel) aangestuurd  door een Expertleider. De Service Experts worden hiërarchisch aangestuurd door een Cirkelleider van het cluster waar ze werkzaam in zijn.

Doel van de functie 
De Manager Uitbestedingspartners zorgt i.s.m. het team, voor de afhandeling van alle contacten bij de uitbestedingspartners volgens de contractuele afspraken en aanvullende afspraken die gelden binnen Klant- en Merkpartners. Daarnaast zorgt de Manager Uitbestedingspartners i.s.m. het team ervoor dat de medewerkers van de uitbestedingspartners op een wijze werken, die de waarden van alle merken binnen cVGZ uitstralen en de uitbestedingspartners zoveel mogelijk in staat stelt om elk klantcontact met bevlogenheid en engagement te servicen. De Manager Uitbestedingspartners is (mede) verantwoordelijk voor het reduceren van klantcontacten met de uitbestedingspartners, volgens de ambitie van Klant- en Merkpartners. Hierbij zorgt de Manger Uitbestedingspartners voor een actieve samenwerking tussen de Klantmissie teams van Klant- en Merkpartners. Daarnaast zorgt de Manager Uitbestedingspartners voor het inzetten van adequate ondersteuning om merkbaar klantcontact op het hoogst mogelijke niveau invulling te geven.

De Manager Uitbestedingspartners en het team kan  benutten over diverse tools (o.a Kennissysteem, audits, rapportages/dashboards) hiervoor. De Manager Uitbestedingspartners wordt gezien en ervaren als “thought leader” op het gebied van uitbestede diensten en klantcontact in algemene zin. 

Organisatorische positie 
 • De Manager Uitbestedingspartners ontvangt hiërarchisch leiding van de Clusterleider. 
 • De Manager Uitbestedingspartners is verantwoordelijk voor de “What” richting het multidisciplinaire team. Het team inclusief de Service Experts binnen het multidisciplinair team (ca. xx fte) zijn verantwoordelijk voor de “How”. 
 • De Manager Uitbestedingspartners, werkt nauw samen met de Expertiseleiders en de Product Owners van de Klantmissie teams (alle clusters).

Functiespecifieke resultaatgebieden/kerntaken
1)    Partnerrelatie onderhouden
Resultaat: Een consistente toekomstgerichte partnerrelatie tussen VGZ en de uitbestedingspartijen waarin samen geacteerd wordt om de doelstellingen van VGZ te realiseren zowel in het heden als met het oog op de toekomst en innovaties. 

2)    Doelstellingen uitbestedingspartners realiseren
Resultaat: De doelstellingen zijn binnen de gestelde kaders op een effectieve en efficiënte wijze gerealiseerd en naar tevredenheid van Clusterleider. Dit leidt tot superieure klantbeleving volgens de waarden van alle merken van cVGZ.

3)    (Strategisch) leveranciers- en Contractmanagement uitvoeren
Resultaat: Het (strategisch) leveranciers- en contractmanagement is gerealiseerd, zodanig dat de gekozen strategisch leveranciers duidelijke communicatielijnen hebben, de kwaliteit wordt gemonitord en de strategische relaties zijn geoptimaliseerd. 

Voor de uitgebreide versie van de resultaatgebieden kan je contact opnemen met Mascha van Houten, Recruitment.

Jouw ervaring

Kennis en ervaring
 • WO werk- en denkniveau met meer dan 5 jaar relevante werkervaring in een complexe Klantcontactomgeving, idealiter in combinatie met bredere vakkennis (buiten eigen expertgebied)  
 • Kennis van en ervaring met facilitaire contactcenters 
 • Kennis van en ervaring met contract- en leveranciersmanagement en/of inkooptrajecten in complexe omgevingen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures
 • Kennis van de bedrijfsprocessen
 • Kennis van en vaardig in procesmanagement
 • Ruime kennis van de toepassing van het aandachtsgebied binnen andere organisaties
 • Ruime kennis van de eigen organisatie en de VGZ werkwijze
 • Vaardig in het enthousiasmeren, motiveren en ontwikkelen van mensen; kan mensen “in beweging krijgen”
 • Is ondernemend, daadkrachtig, zowel analytisch als ook intuïtief sensitief, ratio en gevoel en is in staat om draagvlak te creëren

Competenties
•    Interactief Leiderschapsprofiel
•    Customer agility (competentieniveau 3)

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Manager Uitbestedingspartners bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Deze functie is vacant in het team van Sohaïla Bouman. Heb je een vraag over deze vacature? Dan kan je direct contact met Sohaïla opnemen. De vacature sluit maandag 20 mei 2019.

Mascha van Houten

Mascha van Houten