Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Manager Operationele Administratie

 • 38 uur per week
 • Tussen € 4033,- en € 6499,-
 • Eindhoven

Deze vacature behoort tot het Cluster Verrassend Gemakkelijke Basis I

Jouw werk

Algemene kenmerken 
De klantreis vormt de basis voor de organisatie inrichting. Rondom de belangrijkste klantreizen zijn Cirkels gevormd waarbinnen verschillende Service Experts in contact staan met klanten en verantwoordelijk zijn voor het toevoegen van waarde. Daarnaast zijn er binnen de uitvoerende afdeling administratieve activiteiten zonder of met minimaal klantcontact die in de afdeling Operationele Administratie zijn ondergebracht. Dit betreft activiteiten waarvan nu al vaststaat dat deze de komende jaren geautomatiseerd zullen worden, activiteiten die mogelijk kunnen vervallen of op een andere wijze georganiseerd kunnen worden óf administratieve activiteiten die komende periode nog steeds noodzakelijk zijn maar die geen directe relatie met de klant (of het contact met de klant) hebben.

Doel van de functie 
De Manager Operationele Administratie is eindverantwoordelijk voor  het kwalitatief juist en tijdig afhandelen van de administratieve processen binnen de afdeling. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor de afbouw, automatisering, en eventuele overdracht van activiteiten of andere oplossingen die er toe bijdragen dat het aantal fte binnen de afdeling geminimaliseerd wordt.

Organisatorische positie 
 • De Manager Operationele Administratie ontvangt hiërarchisch leiding van de Clusterleider. 
 • De Manager Operationele Administratie geeft leiding aan 2-3 teammanagers
 • De Manager Operationele Administratie is hiërarchisch verantwoordelijk voor de Experts Operations binnen de afdeling. (ca. 50-90 fte).

Functie specifieke resultaatgebieden/kerntaken
 • Is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige afhandeling van administratieve processen binnen de afdeling.
 • Is verantwoordelijk voor het behalen van vooraf opgestelde KPI’s, zoals kosten, kwaliteit, doorlooptijden, en KPI’s m.b.t. het minimaliseren van administratieve processen 
 • Neemt initiatief om deze targets te halen en werkt hier zo nodig bedrijfsonderdeeloverstijgend, teneinde de targets te realiseren;
 • Is verantwoordelijk voor de vertaling van strategisch en tactisch beleid naar een jaarplan voor de afdeling waarin heldere en concrete afdelingsdoelstellingen, en het daarbij behorende budget zijn vastgelegd;
 • Signaleert en anticipeert op externe en interne ontwikkelingen; 
 • Regelt en ziet toe op het beschikbaar komen van betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie op zowel het proces- en persoons¬niveau als op het team- en afdelingsniveau en zorgt ervoor dat de informatie bijdraagt aan de managementinformatie voor de afdeling en vertaalt deze naar de teammanagers en de teamleden;
 • Is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van het risicomanagement en zorgt ervoor dat de uitvoering van de processen voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Is verantwoordelijk voor het minimaliseren van de administratieve processen binnen de afdeling. Stimuleert en faciliteert daartoe de VGZ werkwijze en treedt op als opdrachtgever voor projecten.
 • Hij/zij onderhoudt nauwe banden met interne partijen zoals de SKB- en Cirkelorganisatie, Zorg, en Data care.
 • Voert het personeelsbeleid uit binnen de afdeling en voert hiertoe de benodigde gesprekken in het kader van werving en selectie, functionering, beoordeling en verzuimbegeleiding.
 • Maakt individuele (ontwikkel)afspraken met de teammanagers en waar nodig overige medewerkers en coacht en motiveert deze.

Jouw ervaring

Kennis en ervaring
 • Afgeronde HBO/WO opleiding
 • Functioneert op WO niveau.

Kennis en ervaring 
 • Minimaal vijf jaar ervaring als manager van een backoffice. 
 • Ervaring in het vervullen van de rol van peoplemanager. 
 • Aantoonbare ervaring als project¬manager van complexe, multidisciplinaire projecten. 
 • Aantoonbare ervaring met leanmanagement
 • Minimaal twee jaar aantoonbare ervaring binnen relevante administratieve processen.

Competenties
 • Interactief Leiderschapsprofiel

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Cirkelleider bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

    
Deze functie is vacant in het team van Art Beuting. Heb je een vraag over deze vacature? Dan kan je direct contact met Art opnemen.
Vacature loopt tot uiterlijk 16 mei 2019

Mascha van Houten

Mascha van Houten