Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Strategisch Beleidsadviseur Langdurige Ouderenzorg

 • 38 uur per week
 • Tussen € 4033,- en € 6256,-
 • Eindhoven

Een toonaangevend beleid op het gebied van Langdurige Zorg bedenken is één. Maar hoe zorg jij ervoor dat jouw beleid echt doorwerkt in de praktijk en bijdraagt aan zinnige zorg voor onze klanten?
 

Jouw werk

Als Beleidsadviseur Langdurige Zorg is het jouw werk om toonaangevend, domein overstijgend en uitvoerbaar beleid te ontwikkelen waarmee wij de zorg voor ouderen en chronisch zieken beter regelen. Met jouw zorginhoudelijke kennis, ervaring én jouw visie op Wmo-Zvw-Wlz draag je er aan bij dat klanten de juiste route in het zorglandschap vinden én de zorg en ondersteuning krijgen, die past bij hun persoonlijke zorgvraag en behoefte.

Uiteraard ontwikkel jij jouw beleidsstandpunten niet van achter je bureau, maar vanuit VGZ met gemeenten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, brancheverenigingen en de rijksoverheid.

In een gemiddelde werkweek houd jij je dan ook bezig met het:
 
 • het signaleren en analyseren van interne en externe ontwikkelingen in de langdurige zorg over de zorgdomeinen heen, vooral gericht op ouderenzorg.
 • doorvertalen van deze ontwikkelingen naar het Langdurige Zorgbeleid van VGZ én naar de uitvoering daarvan naar de interne organisatie en het zorgveld.
 • bekijken hoe we onze advies- en informatiefunctie naar klanten over de zorgdomeinen heen kunnen verbeteren.
 • als vertegenwoordiger van VGZ deelnemen aan interne en externe project- en werkgroepen. Jij draagt onze visie uit en bouwt een stevig netwerk op.
 • strategisch adviseren van directie, management en andere stakeholders over inbedding en doorontwikkeling van het Langdurige Zorgbeleid, met name op domein overstijgende zorg voor chronisch zieken en ouderen.
 • aanleveren van informatie en adviezen voor (management)rapportages.
 • vertalen van ontwikkelingen, wensen en behoeften naar ‘business cases’ voor nieuwe zorginitiatieven of projecten voor domein overstijgende zorg voor chronisch zieken en ouderen.
 • integraal, proactief en oplossingsgericht managen van complexe veranderprojecten. Daarbij zorg je voor voldoende draagvlak bij de juiste stakeholders. 
 • landelijk lobbyen voor onze beleidsstandpunten en ervoor zorgen dat nationale besluitvorming op de juiste manier landt in onze beleidsvoering.

Jouw ervaring

Voor deze functie zijn we op zoek naar een zeer ervaren collega die zonder moeite op strategisch niveau opereert, een heldere visie heeft op Langdurige Zorg en goed in staat is om tot toonaangevende beleidsstandpunten en voorstellen te komen.

Jij brengt verder het volgende met je mee:
 
 • een wo-opleiding, bij voorkeur post-doctoraal aangevuld met zorginhoudelijke kennis.
 • minimaal 5  jaar relevante werkervaring op het gebied van strategie, inrichting en beleid rondom langdurige ouderenzorg.
 • grondige kennis van het stelsel van Langdurige Zorg (Wlz, Zvw en Wmo) en de uitvoering daarvan. 
 • kennis van het primaire proces van de Wlz-organisatie en de Zvw.
 • ervaring met beleid- en besluitvorming en het managen van complexe (verander)projecten in een complexe, politieke omgeving.
 • het talent om actief een stevig netwerk van deskundigen op te bouwen en te onderhouden op het gebied van de Wlz en de Zvw. 
 • ervaring met projectmanagement of leidinggeven.
Energiek en enthousiast, zo word jij door anderen omschreven! Je bent gewend initiatief te nemen, weet snel tot de kern van uitgebreide vraagstukken door te dringen en durft om te denken voor de juiste oplossing. Als vanzelf zet jij daarvoor de kunst van effectief spreken - dat start bij ècht luisteren  - en jouw scherpe pen in. Het afwegen van verschillende meningen om tot het beste resultaat te komen gaat je gemakkelijk af, net als het werken in een complexe organisatie. We hebben immers één gezamenlijk doel: bijdragen aan zinnige zorg voor onze klanten. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als zorgverzekeraar hebben, neem jij dan ook net zo serieus als wij.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Beleidsadviseur Langdurige Zorg bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook met gezond verstand weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen.

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.
 

Jouw sollicitatie

Is het ontwikkelen en implementeren van een domein overstijgend Langdurige Zorgbeleid echt jouw werk? Solliciteer dan via onderstaande knop.
 

Bart Groeliken

Bart Groeliken

Recruiter
06-18252802
b.groeliken@vgz.nl