Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Specialist Bijzonder Beheer

 • 38 uur per week
 • Tussen € 3089,- en € 4825,-
 • Arnhem

Niemand heeft baat bij een failliete zorginstelling. Jij signaleert niet alleen financiële knelpunten, maar denkt ook na over de juiste beheersmaatregelen. Zodat de continuïteit van zorg(instellingen) niet in gevaar komt.

Jouw werk

Als Specialist Bijzonder Beheer bewaak je de financiële gezondheid en daarmee de continuïteit van ziekenhuizen, GGZ- en V&V-instellingen. Jij draait je hand dan ook niet om voor het lezen en interpreteren van jaarrekeningen, liquiditeitsprognoses en andere financiële verslaglegging. In dit soort beschikbare informatie speur je naar trends en specifieke risico’s. Signaleer je knelpunten? Dan denk je samen met diverse interne ketenpartners na over beheersmaatregelen om financiële, zorgplicht- en reputatierisico’s van VGZ te beheersen.

De belangen zijn groot, de zorgwereld uiterst complex en de stakeholders hebben ieder hun eigen belangen. Het definiëren en implementeren van de juiste set aan instrumenten om de continuïteit van zorginstellingen te waarborgen is dan ook geen gemakkelijke opgaaf. Jij voelt echter net zo sterk als wij, dat we als zorgverzekeraar een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Het is jou er dan ook alles aan gelegen om risico’s te signaleren en waar mogelijk het tij te keren.

In een gemiddelde werkweek houd jij je bezig met het:
 
 • signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen in de zorg(inkoop)markt, en het vertalen daarvan naar kansen en bedreigingen voor de organisatie.
 • helpen opstellen van het beleid en het vertalen van beleidsvoorstellen naar concrete oplossingen.
 • monitoren van de prestaties van zorgaanbieders en het ondernemen van actie bij geconstateerde afwijkingen op het gebied van Bijzonder Beheer.
 • controleren en analyseren van de resultaten van de monitoring. Je overlegt hierover intern en extern en stelt indien nodig gemaakte plannen bij.
 • intern adviseren over verzoeken van zorginstellingen in relatie tot (mogelijke) financiële discontinuïteit.
 • periodiek rapporteren over de financiële gezondheid van zorginstellingen, in relatie tot de positie van VGZ.
 • adviseren over de te nemen stappen en de strategie bij een (potentieel) faillissement.
 • coördineren van interne crisisteams bij calamiteiten, indien noodzakelijk op dagelijkse basis.
Gelukkig doe je dit alles niet alleen, maar binnen het Performance Management Team. Binnen dit team is veel ruimte voor de nieuwe rol die jij bekleedt en voor jouw vakkennis, talent en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter. Samen beheersen jullie de financiële, zorgplicht- en reputatierisico van VGZ.

Binnen onze muren werk je daarnaast veel samen met Zorginkoop, Financiën, Risicomanagement, Juridische Zaken en Externe communicatie. Daarbuiten onderhoud je in het kader van Bijzonder Beheer contacten met externe partijen zoals zorginstellingen, curatoren, toezichthouders en banken.
 

Jouw ervaring

Voor deze nieuwe functie zoeken we een collega die het volgende met zich meebrengt:
 
 • een afgeronde hbo-opleiding.
 • minimaal 2 jaar werkervaring, bij voorkeur in de bancaire sector (kredietverstrekking), op het gebied van risicomanagement of finance bij een zorgverzekeraar of zorginstelling.
 • Kennis van het bekostigingssysteem, de spelers binnen het zorgveld en bedrijfsprocessen specifiek voor Bijzonder Beheer.
Jij bent organisatiesensitief en omgevingsbewust. Oftewel: jij weet in iedere situatie precies met wie je te maken hebt, welke belangen er spelen en hoe je daar mee om moet gaan. Je baseert jouw bevindingen graag op data: geen aannames, maar harde cijfers. Knelpunten ontkomen bovendien maar met moeite aan jouw scherpe analytische blik. Gelukkig weet je met jouw oplossingsgerichte manier van kijken en doortastendheid, de juiste maatregelen te treffen om ze op te lossen. 

Deze vacature staat zowel in- als extern uit.
 

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Specialist Bijzonder Beheer bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren.

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen.

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Is het bewaken van de financiële gezondheid en daarmee de continuïteit van zorg èn ziekenhuizen, GGZ- en V&V-instellingen echt jouw werk? Solliciteer dan via onderstaande knop.

 

Bart Groeliken

Bart Groeliken

Recruiter
06-18252802
b.groeliken@vgz.nl