Jouw nieuwe baan bij VGZ?

Advocaat

  • 38 uur per week
  • Arnhem

Als zorgverzekeraar hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar werken we tegelijkertijd in een dynamisch speelveld met invloeden vanuit de politiek, toezichthouders en zorgaanbieders. Hoe behartig jij – als lid van het nieuwe advocatenteam van VGZ – onze belangen in- en buiten rechte?

Jouw werk

Als Advocaat is het jouw werk om Coöperatie VGZ te vertegenwoordigen in zorggerelateerde juridische procedures . Denk hierbij aan geschillen met zorgaanbieders en aan zorginkoop en zorgcontractering. Jij bewaakt onze reputatie en behartigt de belangen van de organisatie in- en buiten rechte. 

Je maakt deel uit van de afdeling Risk, Legal & Compliance en hier vinden alle juridische, organisatorische en beleidsmatige ondersteunende werkzaamheden plaats ten behoeve van de bedrijfsonderdelen van Coöperatie VGZ en risicobeheersing in brede zin. Op het moment dat je niet procedeert, heb je een adviserende en ondersteunende rol en draag je bij aan (juridische) risicobeheersing en optimalisatie van de diensten en producten van Coöperatie VGZ.

Een breder werkveld kom je niet gauw ergens anders tegen. Je hebt te maken met (zorg)verzekeringsrecht, ondernemingsrecht, privacy en eventueel gewijzigde procedures ten gevolge van nieuwe en/of gewijzigde wet- en regelgeving. 
Waar je ook mee bezig bent, je bent partner van de business én partner van de organisatie. Dankzij jouw actuele kennis en brede blik, weet je wat de gevolgen van een besluit zijn op andere processen en afdelingen. Die kennis gebruik je om de juiste ondernemingsruimte te creëren in plaats van grenzen stellen. En daarmee draag je bij aan juridische bewustwording en kennisdeling. 

Tijdens een gemiddelde werkweek houd jij je bezig met het:
  • vertegenwoordigen van VGZ bij rechtbanken of toezichthouders.
  • verrichten van juridisch onderzoek en het opstellen van procesadviezen  over de haalbaarheid van procedures, zowel in het kader van het starten van een procedure als het voeren van verweer. 
  • opstellen van processtukken en het ontwikkelen van strategieën en argumenten voor (potentiële) rechtszaken.
  • onderhandelen met partijen om te komen tot een mogelijke minnelijke regeling ter voorkoming of ter beëindiging van een juridische procedure.
  • impactanalyse van vonnissen c.q. uitspraken ten behoeve van bedrijfs- en afdelingsprocessen.
  • geven van juridisch advies, op basis van beoordeelde casuïstiek, relevante informatie van de juiste partijen en complete juridische dossiers. 
  • zorgen voor juridische kaders en bekendheid over juridische risico’s zodat management en directie een zorgvuldig afgewogen strategie kunnen bepalen.
  • bijdragen aan de uitvoering van het Beleid Interne Beheersing, door juridische bewustwording, kennisdeling en het verbeteren van de juridische procesgang.

Gelukkig doe je dit alles niet alleen, maar maak je deel uit van een gedreven team met 10 bedrijfsjuristen, waarvan 2 advocaten, en 14 Risk- en Compliance officers. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter. Samen zorgen jullie ervoor dat Coöperatie VGZ juridisch op koers blijft. 
 

Jouw ervaring

Voor deze functie zoeken we een collega die minimaal 5 jaar ervaring heeft als advocaat en thuis is in de procespraktijk. Je hebt belangstelling voor gezondheidsrecht en ondernemingsrecht in de zorg en aantoonbare ervaring met de zorginhoudelijke advies- en procespraktijk. Je bent geïnteresseerd in de maatschappelijke rol van VGZ en het maken van de juridische vertaalslag naar bedrijfs- en afdelingsprocessen. Bovendien lever je graag een bijdrage aan de professionaliteit van ons hele team van bedrijfsjuristen. 

Uiteraard ben je enthousiast, betrokken, collegiaal, resultaatgericht, communicatief, (organisatie)sensitief, flexibel en bezit je een grote dosis lef en overtuigingskracht. Onafhankelijk, analytisch, accuraat en integer zijn daarnaast steekwoorden die op jou van toepassing zijn. Je doorgrondt iedere dag opnieuw het speelveld waarin we werken, de trends en interne en externe ontwikkelingen. Met die kennis kom je tot creatieve oplossingen om de belangen van Coöperatie VGZ te behartigen en onze reputatie te beschermen.

Jouw toekomst

Vanaf je eerste werkdag als Advocaat bij VGZ, ben je onderdeel van een team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren. 

Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider en werkgever investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer, flexibeler en thuiswerken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren eventuele gezinsleden net als jij van zorgverzekeringen met collectieve voordelen. 

Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.

Jouw sollicitatie

Is het behartigen van de belangen van Coöperatie VGZ in juridische procedures echt jouw werk ? En zoek je een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid bij het behandelen van jouw zaken? Solliciteer dan via onderstaande knop.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Mascha van Houten

Mascha van Houten

Recruiter
06-42359353
mascha.vanhouten@vgz.nl